לאחר מכן, יהיה קל לבחור לאיזה ממספרי הטלפון השמורים ברצונך שהפגישה תתקשר אליהם כשתבחר התקשר אליי.

1

פתח הגדרות מתמונתהפרופיל שלך.

2

בחר אפשרויות צירוף.

3

עבור מספריטלפון של 'התקשר אליי', בחר'נהל את מספרי הטלפון שלי'התקשר אליי'.

מספרי הטלפון תחת 'התקשר אליי'

האפליקציה פותחת את הדף העדפות שמע ווידאו באתר Webex שלך.

4

עבור מספריהטלפון שלי, הזן את מספר הטלפון שלך וסמן את רשימת המספרים 'הצג'התקשר אליי'.

חזור על הפעולה עבור כל מספר טלפון שברצונך להציג ברשימה.

5

לחץ על שמור.

1

פתח הגדרות מתמונתהפרופיל שלך.

2

בחר פגישות > אפשרויותהצטרפות.

3

עבור מספריטלפון של 'התקשר אליי', בחר'נהל את מספרי הטלפון שלי'התקשר אליי'.

מספרי הטלפון תחת 'התקשר אליי'

האפליקציה פותחת את הדף העדפות שמע ווידאו באתר Webex שלך.

4

עבור מספריהטלפון שלי, הזן את מספר הטלפון שלך וסמן את רשימת המספרים 'הצג'התקשר אליי'.

חזור על הפעולה עבור כל מספר טלפון שברצונך להציג ברשימה.