Zatim će biti lako izabrati koji od sačuvanih brojeva telefona želite da sastanak pozove kada odaberete opciju "Pozovi me".

1

Otvorite postavke sa slike profila.

2

Izaberite opcije pridruživanja.

3

Za brojeve telefona ,izaberite stavku Upravljaj mojim pozivom brojeve telefona.

Brojevi telefona za funkciju „Pozovi me“

Aplikacija otvara stranicu "Željene postavke zvuka i video zapisa" na vašoj Webex lokaciji.

4

Za moje brojeve telefonaunesite svoj broj telefona i prijavite se Prikaži u pozovite me na listu brojeva.

Ponovite ovo za svaki telefonski broj koji želite da prikažete na listi.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

1

Otvorite postavke sa slike profila.

2

Izaberite stavku > opcije pridruživanja.

3

Za brojeve telefona ,izaberite stavku Upravljaj mojim pozivom brojeve telefona.

Brojevi telefona za funkciju „Pozovi me“

Aplikacija otvara stranicu "Željene postavke zvuka i video zapisa" na vašoj Webex lokaciji.

4

Za moje brojeve telefonaunesite svoj broj telefona i prijavite se Prikaži u pozovite me na listu brojeva.

Ponovite ovo za svaki telefonski broj koji želite da prikažete na listi.