Tada ćete lako izabrati koji od sačuvanih brojeva telefona želite da pozovete sastanak kada izaberete opciju "Pozovi me".

1

Otvorite podešavanja iz slike profila.

2

Izaberite opcije pridruživanja.

3

Za brojeve telefona "Pozovi me" izaberite "Upravljaj mojim brojevima telefona "Pozovi me".

Call me phone numbers

Aplikacija otvara stranicu sa željenim opcijama audio i video prenosa na Webex sajt.

4

Za moje brojeve telefona unesite svoje broj telefona i označite opciju Prikaži na listi brojeva "Pozovi me".

Ponovite za sve broj telefona koje želite da prikažete na listi.

5

Kliknite na Sačuvaj.

1

Otvorite podešavanja iz slike profila.

2

Izaberite opcije > za pridruživanje.

3

Za brojeve telefona "Pozovi me" izaberite "Upravljaj mojim brojevima telefona "Pozovi me".

Call me phone numbers

Aplikacija otvara stranicu sa željenim opcijama audio i video prenosa na Webex sajt.

4

Za moje brojeve telefona unesite svoje broj telefona i označite opciju Prikaži na listi brojeva "Pozovi me".

Ponovite za sve broj telefona koje želite da prikažete na listi.