Då är det enkelt att välja vilket av de sparade telefonnumren du vill att mötet ska ringa när du väljer Ring mig.

1

Öppna inställningar från din profilbild.

2

Välj Anslutningsalternativ.

3

För Ring mig telefonnummer väljer du Hantera mina Ring mig telefonnummer.

Call me phone numbers

Appen öppnar sidan Ljud- och videoinställningar på din Webex-webbplats.

4

För Mina telefonnummer anger du ditt telefonnummer och markerar Visa i listan Ring mig nummer.

Upprepa för varje telefonnummer som du vill visa i listan.

5

Klicka på Spara.

1

Öppna inställningar från din profilbild.

2

Välj Möten > Anslutningsalternativ.

3

För Ring mig telefonnummer väljer du Hantera mina Ring mig telefonnummer.

Call me phone numbers

Appen öppnar sidan Ljud- och videoinställningar på din Webex-webbplats.

4

För Mina telefonnummer anger du ditt telefonnummer och markerar Visa i listan Ring mig nummer.

Upprepa för varje telefonnummer som du vill visa i listan.