Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

1

В пространството отидете на Space информация > Редактиране .

2

Щракнете върху картината на пространството, за да изберете нова. Интервалите без картина ще показват кръг с първата буква на името на пространството. За да преименувате пространството, кликнете върху името на пространството. Когато сте готови, щракнете върху Запиши .

1

В пространството докоснете името на пространството. В екрана, който следва, докоснете името на пространството отново и след това Редактирайте .

2

Докоснете и изберете Заснемане на снимка или Избор на съществуваща снимка, за да добавите нова снимка, или докоснете Премахване на изображението на интервала, за да премахнете текущото изображение. Можете също да докоснете името на пространството, за да преименувате пространството.

1

В пространството докоснете . В екрана, който следва, докоснете името на интервала и след това .

2

Докоснете и изберете Заснемане на снимка или Избор на съществуваща снимка, за да добавите нова снимка, или докоснете Премахване на изображението на интервала, за да премахнете текущото изображение. Можете също да докоснете името на пространството, за да преименувате пространството.