Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

1

U prostoru idite na informacije o razmaku > Uređivanje .

2

Kliknite na sliku razmaka da biste odabrali novu. Razmaci bez slike će pokazati krug sa prvim slovom imena razmaka. Kliknite na ime razmaka da biste preimenovali razmak. Kada završite, kliknite na dugme Sačuvaj .

1

U prostoru dodirnite ime razmaka. Na ekranu koji sledi ponovo dodirnite ime razmaka, a zatim uredite.

2

Dodirnite i izaberite stavku Snimi fotografiju ili izaberi postojeću fotografiju da biste dodali novu sliku ili dodirnite Ukloni sliku razmaka da biste uklonili trenutnu sliku. Takođe možete da dodirnete ime razmaka da biste preimenovali prostor.

1

U prostoru dodirnite . Na ekranu koji sledi dodirnite ime razmaka, a zatim .

2

Dodirnite i izaberite stavku Snimi fotografiju ili izaberi postojeću fotografiju da biste dodali novu sliku ili dodirnite Ukloni sliku razmaka da biste uklonili trenutnu sliku. Takođe možete da dodirnete ime razmaka da biste preimenovali prostor.