Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

1

I utrymmet går du till Information om utrymme > Redigera.

2

Klicka på utrymmesbilden om du vill välja en ny. Utrymmen utan bild visas med en cirkel med den första bokstaven i utrymmets namn. Om du vill byta namn på utrymmet klickar du på utrymmets namn. När du är klar klickar du på Spara.

1

Tryck på utrymmets namn i utrymmet. På efterföljande skärmbild trycker du på utrymmets namnet igen och sedan på Redigera.

2

Tryck på och välj Ta ett foto eller Välj befintligt foto om du vill lägga till en ny bild, eller tryck på Ta bort utrymmets bild om du vill ta bort den aktuella bilden. Du kan också trycka på utrymmets namn för att byta namn på utrymmet.

1

Tryck på i det här utrymmet. På efterföljande skärmbild trycker du på utrymmets namnet igen och sedan på .

2

Tryck på och välj Ta ett foto eller Välj befintligt foto om du vill lägga till en ny bild, eller tryck på Ta bort utrymmets bild om du vill ta bort den aktuella bilden. Du kan också trycka på utrymmets namn för att byta namn på utrymmet.