Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

1

I området går du til område informasjon > Rediger .

2

Klikk på område bildet for å velge et nytt. Mellomrom uten bilde vil vise en sirkel med den første bokstaven i område navnet. Hvis du vil endre navnet på området, klikker du på område navnet. Når du er ferdig, klikker du på Lagre .

1

Trykk på Space-navnet i området. På skjermen som følger, trykker du på mellomrom-navnet igjen, og deretter redigerer du .

2

Trykk og velg ta et bilde eller velg eksisterende bilde for å legge til et nytt bilde, eller trykk på Fjern mellomrom-bildet for å fjerne det gjeldende bildet. Du kan også trykke på Space-navnet for å gi nytt navn til mellomrommet.

1

I spacet trykker du på . Trykk på område navnet på skjermen som følger, og deretter .

2

Trykk og velg ta et bilde eller velg eksisterende bilde for å legge til et nytt bilde, eller trykk på Fjern mellomrom-bildet for å fjerne det gjeldende bildet. Du kan også trykke på Space-navnet for å gi nytt navn til mellomrommet.