Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

1

W przestrzeni wybierz Informacje o przestrzeni > Edytuj.

2

Kliknij zdjęcie obszaru, aby wybrać nowe. Obszary bez obrazka będą wyświetlane w postaci kółka z pierwszą literą nazwy obszaru. Aby zmienić nazwę obszaru, kliknij nazwę obszaru. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

1

W obszarze kliknij nazwę obszaru. Na wyświetlonym ekranie ponownie stuknij nazwę miejsca, a następnie Edytuj.

2

Dotknij i wybierz Zrób zdjęcie lub Wybierz istniejące zdjęcie, aby dodać nowe zdjęcie, lub dotknij Usuń obraz przestrzeni, aby usunąć bieżący obraz. Możesz także dotknąć nazwy przestrzeni, aby zmienić nazwę przestrzeni.

1

W obszarze dotknij . Na ekranie poniżej dotknij nazwy obszaru, a następnie .

2

Dotknij i wybierz Zrób zdjęcie lub Wybierz istniejące zdjęcie, aby dodać nowe zdjęcie, lub dotknij Usuń obraz przestrzeni, aby usunąć bieżący obraz. Możesz także dotknąć nazwy przestrzeni, aby zmienić nazwę przestrzeni.