Направи съорганизатор

Можете да присвоите на участник ролята на cohost по време на планирано събрание или събрание на Лична стая.

Когато направиш някой cohost на среща, му позволяваш:

  • Заглушаване и изключване на работа на всички или конкретни участници

  • Запис на събранието

  • Признайте хора от лобито

  • Премахване на участник от събрание

  • Спуснете вдигната ръка

  • Присвояване на ролята на водещ на друг участник

  • Край на събранието

Cohosts, които присвоявате, когато планирате събрания от вашия Webex сайт, също могат да започнат събрание.

1

По време на срещата отидете в списъка с участници Списък на участниците.

2

Щракнете с десния бутон върху името на участника, който искате да направите cohost и щракнете върху Направи Cohost > OK .

Участникът получава известие, че са cohost на срещата.

За да премахнете ролята на cohost от някого, щракнете с десния бутон върху името на cohost и щракнете върху Премахване на ролята на Cohost.

По време на срещата докоснете Участници Участници. След това докоснете името на участника, който искате да направите cohost и докоснете Make Cohost > OK .

Участникът получава известие, че са cohost на срещата.

За да премахнете ролята на cohost от някого, докоснете името на cohost и докоснете Премахване на ролята на Cohost.