Postavi za suorganizatora

Učesniku možete dodeliti ulogu suorganizatora tokom zakazanog sastanka, sastanka u ličnoj sobi i poboljšanog sastanka povezanog sa prostorom.

Za poboljšane sastanke povezane sa prostorom, osobe interne u organizaciji automatski se praviju suorganizatori tokom zakazivanja. Potreban im je nalog sa privilegijama organizatora na lokaciji sa koje je sastanak zakazan. Spoljnim članovima prostora može da se postavi samo organizatori ili suorganizatori nakon početka sastanka.

Kada nekoga postavite za suorganizatora sastanka, dozvoljavate joj:

  • Isključi zvuk i ponovo uključi zvuk svim ili određenim učesnicima

  • Snimi sastanak

  • Primi osobe iz čekaonice

  • Ukloni učesnika sa sastanka

  • Spustite podignutu ruku

  • Dodeli ulogu izlagača drugom učesniku

  • Završi sastanak

Suorganizatori koje dodelite prilikom zakazivanja sastanaka iz Webex sajt sastanka takođe mogu da pokrenu sastanak.

1

Tokom sastanka idite na stranicu lista učesnika Lista učesnika.

2

Kliknite desnim tasterom miša na ime učesnika kog želite da postavite za suorganizatora i izaberite stavku Postavi za suorganizatora > U redu.

Učesnik dobija obaveštenje da je suorganizator sastanka.

Da biste nekome uklonili ulogu suorganizatora, desni klik ime suorganizatora i kliknite na dugme Ukloni ulogu suorganizatora.

Tokom sastanka dodirnite učesnike Učesnici. Zatim dodirnite ime učesnika kog želite da postavite za suorganizatora i dodirnite Učini suorganizatorom > U redu.

Učesnik dobija obaveštenje da je suorganizator sastanka.

Da biste nekome uklonili ulogu suorganizatora, dodirnite ime suorganizatora i dodirnite Ukloni ulogu suorganizatora.