Postavi za suorganizatora

Učesniku možete dodeliti kohost ulogu tokom zakazanog sastanka ili sastanka lične sobe.

Kada nekoga napravite kohost sastanka, puštate ga:

  • Priguši ton i odvezi sve ili određene učesnike

  • Snimanje sastanka

  • Primite ljude iz predvorja

  • Uklanjanje učesnika sa sastanka

  • Spusti podignutu ruku

  • Dodeljivanje uloge prezentatora drugom učesniku

  • Kraj sastanka

Kohostovi koje dodeljujete kada planirate sastanke sa Webex lokacije takođe mogu da započnu sastanak.

1

Tokom sastanka idite na listu učesnika Lista učesnika.

2

Kliknite desnim tasterom miša na ime učesnika kojeg želite da napravite kohost, a zatim izaberite stavku Napravi kohost > redu .

Učesnik dobija obaveštenje da su kohost sastanka.

Da biste uklonili kohost ulogu od nekoga, kliknite desnim tasterom miša na ime kohosta i izaberite stavku Ukloni kohost ulogu.

Tokom sastanka dodirnite učesnike Učesnici. Zatim dodirnite ime učesnika kojeg želite da napravite kohost i dodirnite "Napravi kohost> redu.

Učesnik dobija obaveštenje da su kohost sastanka.

Da biste uklonili kohost ulogu od nekoga, dodirnite ime kohosta i dodirnite Ukloni kohost ulogu.