Učinit spoluhostitelem

Roli spoluhostitele můžete přiřadit účastníkovi během naplánované schůzky nebo schůzky v osobní místnosti.

Když z někoho uděláte spoluhostitele schůzky, necháte ho:

  • Ztlumení a ztlumení všech nebo konkrétních účastníků

  • Záznam schůzky

  • Přijměte lidi z haly

  • Odebrání účastníka ze schůzky

  • Spusťte zvednutou ruku

  • Přiřazení role prezentujícího jinému účastníkovi

  • Ukončení schůzky

Schůzku mohou zahájit také spoluhostitelé, které přiřadíte při plánování schůzek z webu Webex.

1

Během schůzky přejděte do seznamu účastníků Seznam účastníků.

2

Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno účastníka, kterého chcete vytvořit spoluhostitele, a klikněte na Vytvořit spoluhostitele > OK.

Účastník obdrží oznámení, že je spoluhostitelem schůzky.

Pokud chcete od někoho odebrat roli spoluhostitele, klikněte pravým tlačítkem myši na název spoluhostitele a klikněte na Odebrat roli spoluhostitele.

Během schůzky klepněte na Účastníci Účastníci. Potom klepněte na jméno účastníka, kterého chcete vytvořit spoluhostitele, a klepněte na Vytvořit spoluhostitele > OK .

Účastník obdrží oznámení, že je spoluhostitelem schůzky.

Pokud chcete roli spoluhostitele od někoho odebrat, klepněte na název kohostitele a klepněte na Odebrat roli spoluhostitele.