Učinit spoluhostitelem

Účastníkovi můžete přiřadit roli spoluhostitele běhemnaplánovaná schůzka, aOsobní místnostschůzka a rozšířená schůzka spojená s prostorem.

Rozšířené schůzky spojené s daným místem zatím nejsou ve Webexu k dispozici.

U rozšířených schůzek spojených s daným místem jsou lidé uvnitř organizace během plánování automaticky spoluhostiteli. Potřebují účet s právy hostitele na stránkách, odkud je schůzka naplánována. Externí členové ubytování mohou být hostitelé nebo spoluhostitelé pouze po začátku schůzky.

Když z někoho uděláš spoluhostitele schůzky, necháš ho:

  • Ztlumit a zrušit ztlumení všech nebo konkrétních účastníků

  • Zaznamenat schůzku

  • Přijmout lidi z haly

  • Odebrat účastníka ze schůzky

  • Zvedněte ruku.

  • Přiřadit roli přednášejícího jinému účastníkovi

  • Ukončit schůzku

Spoluhostitelé, které přiřadíš, když plánuješ schůzky ze svéhoWebexstránka může také zahájit schůzku.

1

Během schůzky přejděte na seznam účastníkůSeznam účastníků.

2

Pravým tlačítkem myši klikni na jméno účastníka, ze kterého chceš udělat spoluhostitele, a klikni na možnost Vytvořit spoluhostitele > OK.

Účastník obdrží oznámení, že je spoluhostitelem schůzky.

Pro odstranění role spoluhostitele z někoho klikni pravým tlačítkem na jméno spoluhostitele a klikni na Odebrat roli spoluhostitele.

1

Během schůzky klepněte na ÚčastníciÚčastníci. Poté klepni na jméno účastníka, ze kterého chceš udělat spoluhostitele, a klepni na Vytvořit spoluhostitele > OK.

Účastník obdrží oznámení, že je spoluhostitelem schůzky.

Pokud chceš roli spoluhostitele od někoho odebrat, klepni na jméno spoluhostitele a klepni na Odebrat roli spoluhostitele.