Co-host maken

U kunt de rol van cohost toewijzen tijdens een vergadering geplande vergadering een vergadering in een persoonlijke ruimte.

Als u iemand cohost van een vergadering maakt, kunt u deze persoon het volgende laten doen:

  • Alle of specifieke deelnemers dempen of het dempen van deze deelnemers in- ofmpen

  • De vergadering opnemen

  • Personen vanuit de lobby toelaten

  • Een deelnemer uit een vergadering verwijderen

  • Een opgetrokken hand laten omlaag doen

  • De presentatorrol aan een andere deelnemer toewijzen

  • De vergadering beëindigen

Cohosts die u toewijst wanneer u vergaderingen plan vanaf uw Webex-site, kunnen ook een vergadering starten.

1

Ga tijdens de vergadering naar de lijst met deelnemers Lijst met deelnemers.

2

Klik met de rechtermuisknop op de naam van de deelnemer die u als cohost wilt aan > maken.

De deelnemer ontvangt een melding dat hij/zij een cohost van de vergadering is.

Als u de rol van cohost bij iemand wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de cohost en klikt u op Rol cohostverwijderen.

Tik tijdens de vergadering op Deelnemers Deelnemers. Tik vervolgens op de naam van de deelnemer die u als cohost wilt aan >.

De deelnemer ontvangt een melding dat hij/zij een cohost van de vergadering is.

Als u de rol van cohost bij iemand wilt verwijderen, tikt u op de naam van de cohost en tikt u op Rol cohost verwijderen.