Gør til medvært

Du kan tildele en mødedeltager cohost-rollen under planlagt møde eller et møde i et personligt lokale.

Når du gør en person til medvært for et møde, kan du lade vedkommende:

  • Slå lyd fra og til for alle eller specifikke mødedeltagere

  • Optag mødet

  • Give personer adgang fra lobbyen

  • Fjern en mødedeltager fra et møde

  • Sænk en oprejst hånd

  • Tildel rollen som præsentationsvært til en anden mødedeltager

  • Afslut mødet

Medværter, som du tildeler, når du planlægger møder fra dit Webex-websted, kan også starte et møde.

1

Under mødet skal du gå til deltagerlisten Listen Deltagere.

2

Højreklik på navnet på den mødedeltager, du vil gøre til cohost, og klik på Gør til cohost-> OK.

Mødedeltageren modtager en meddelelse om, at de er medvært for mødet.

For at fjerne cohost-rollen fra en person skal du højreklikke på navnet på cohost og klikke på Fjern cohost-rolle.

Under mødet skal du trykke på Deltagere Deltagere. Tryk derefter på navnet på den mødedeltager, du vil gøre til cohost, og tryk på Gør til cohost-> OK.

Mødedeltageren modtager en meddelelse om, at de er medvært for mødet.

For at fjerne cohost-rollen fra en person skal du trykke på cohost-navnet og trykke på Fjern cohost-rolle.