Gör till medvärd

Du kan tilldela en deltagare rollen som cohost under ett schemalagt möte eller ett möte i ettpersonligt rum.

När du gör någon till värd för ett möte låter du dem:

  • Stänga av och slå på ljudet för alla eller vissa deltagare

  • Spela in mötet

  • Släppa in personer från lobbyn

  • Ta bort en deltagare från ett möte

  • Sänk en uppr?tt hand

  • Tilldela presentatörsrollen till en annan deltagare

  • Avsluta mötet

Cohosts som du tilldelar när du schemalägger möten från din Webex-webbplats kan också starta ett möte.

1

Under mötet går du till deltagarlistan Deltagarlista.

2

Högerklicka på namnet på den deltagare som du vill göra till en cohost och klicka på Gör Cohost till > OK .

Deltagaren får ett meddelande om att de är en cohost för mötet.

För att ta bort cohost-rollen från någon högerklickar du på namnet på cohost och klickar på Ta bort Cohost-roll.

Tryck på Mötesdeltagare under Deltagaremötet. Knacka sedan på namnet på den deltagare som du vill göra till en cohost och sedan på Gör Cohost till > OK .

Deltagaren får ett meddelande om att de är en cohost för mötet.

För att ta bort cohost-rollen från någon knackar du på cohost-namnet och sedan på Ta bort cohost-roll.