Можете да заключите или отключите срещите на Webex Personal Room. В зависимост от настройките на вашия Webex сайт, може да сте в състояние да заключите или отключите Webex планирани събрания също.

1

По време на събранието отидете на Още , след което изберете Заключване на събрание . Ще видите иконата за заключване в горната част на екрана си, за да ви уведомите, че събранието е заключено.

2

За да отключите събранието, отидете на "Още" и изберете Отключване на събранието .

Заключи срещата

 

Когато срещата ви е заключена, никой, включващ хоста, не може Комут.ин. Ако настройката за автоматично заключване е разрешена или хостът заключи събранието или, тогава хостът трябва първо да отключи събранието.

Ако предпочитанията Ви за Webex Meetings са настроени автоматично да заключват Вашата Лична стая определен брой минути след началото на срещата, тези предпочитания важат и за вашите срещи на Webex Personal Room в Webex App. В зависимост от настройките на вашия Webex сайт, може да сте в състояние да регулирате настройките за автоматично заключване за вашата Лична стая. Вижте Задайте предпочитанията си за лична стая за срещи webex.