Можете да заключите или отключитеЛична стаясрещи и подобрени срещи, свързани с пространство. В зависимост от вашияWebexнастройки на сайта, може да сте в състояние да заключите или отключитеWebexпланирани срещи също.
1

По време на срещата отидете на Още и след това изберете Заключване на среща. Виждате иконата за заключване в горната част на екрана, за да ви уведоми, че срещата е заключена.

Когато срещата е заключена, можете да пуснете отделни хора или всички наведнъж.
2

За да отключите срещата, отидете на Още и изберете Отключване на среща.

Заключи срещата

 

Когато вашата среща е заключена, никой, включително домакинът, не може да се включи чрез набиране. Ако настройката за автоматично заключване е активирана или домакинът заключи срещата или, тогава домакинът трябва първо да отключи срещата.

Ако твоятWebexПредпочитанията за срещи са настроени да заключват автоматично вашата лична стая определен брой минути след началото на срещата, тези предпочитания се отнасят и за вашитеWebexСрещи в лична стаяПриложение Webex. В зависимост от вашияWebexнастройки на сайта, може да сте в състояние да коригирате настройките за автоматично заключване за вашата лична стая. Вижте Задайте вашите предпочитания за лична стая за Webex Meeting .