U kunt Webex-vergaderingen in persoonlijke ruimte vergrendelen of ontgrendelen. Afhankelijk van de instellingen van uw Webex-site kunt u geplande Webex-vergaderingen mogelijk ook vergrendelenof ontgrendelen.

1

Ga tijdens de vergadering naar Meer en selecteer Vergadering vergrendelen . U ziet het vergrendelingspictogram bovenaan uw scherm om u te laten weten dat de vergadering is vergrendeld.

2

Ga naar Meer en selecteer Vergadering ontgrendelen om de vergadering te ontgrendelen.

Vergadering vergrendelen

 

Wanneer uw vergadering is vergrendeld, kan niemand, inclusief de host, inbellen. Als de automatische vergrendelingsinstelling is ingeschakeld of de host de vergadering vergrendelt of, moet de host de vergadering eerst ontgrendelen.

Als uw Webex Meetings-voorkeuren zijn ingesteld om uw persoonlijke ruimte automatisch te vergrendelen, een opgegeven aantal minuten na het begin van de vergadering, zijn deze voorkeuren ook van toepassing op uw Webex-vergaderingen in persoonlijke ruimte in de Webex-app. Afhankelijk van de instellingen van uw Webex-site kunt u mogelijk de instellingen voor automatisch vergrendelen voor uw persoonlijke ruimte aanpassen. Zie Voorkeuren voor Webex Meeting persoonlijke ruimteinstellen.