Možete da zaključate ili otključate sastanke u ličnoj sobi i poboljšane sastanke povezane sa prostorom. U Webex sajt podešavanjima, možda ćete moći da zaključate ili otključate Webex sastanke.

Možete da reprodukujete zvuk obaveštenja kada neko čeka u čekaonici.

1

Tokom sastanka idite na opciju "Još ", a zatim izaberite Zaključaj sastanak. Na vrhu ekrana vidite ikonu zaključavanje da biste vas obavestili da je sastanak zaključan.

Kada je sastanak zaključan, možete da dozvolite pojedinačnim osobama da udju ili da ih pustite odjednom.
2

Da biste otključali sastanak, idite na "Još ", i izaberite " Otključaj sastanak".

Lock meeting

 

Kada je sastanak zaključan, niko uključujući organizatora ne može da pozove broj. Ako je omogućeno podešavanje automatskog zaključavanja ili organizator zaključava sastanak ili, organizator prvo mora da otključa sastanak.

Ako su Webex Meetings opcije podešene da automatski zaključaju vašu ličnu sobu na određeni broj minuta nakon početka sastanka, te željene opcije se takođe primenjuju na sastanke u Webex ličnoj sobi u aplikaciji Webex. U zavisnosti od podešavanja Webex sajt, možda ćete moći da podesite podešavanja automatskog zaključavanja za svoju ličnu sobu. Pogledajte članak Podešavanje željenih Webex za ličnu sobu sastanka .