Webex sastanke lične sobe možete da zaključate ili otključate. U zavisnosti od postavki Webex lokacije, možda ćete moći da zaključate ili otključate i zakazane sastanke webeksa.

1

Tokom sastanka idite na stavku Više , a zatim izaberite stavku Zaključaj sastanak . Videćete ikonu katanca na vrhu ekrana da biste znali da je sastanak zaključan.

2

Da biste otključali sastanak, idite na dugme "Više" i izaberite stavku Otključaj sastanak .

Zaključaj sastanak

 

Kada je sastanak zaključan, niko uključujući glavnog računarskog računarskog računara ne može da pozove. Ako je postavka automatskog zaključavanja omogućena ili domaćin zaključava sastanak ili, domaćin prvo mora da otključa sastanak.

Ako su željene opcije Webex sastanaka podešene tako da automatski zaključavaju ličnu sobu određeni broj minuta nakon početka sastanka, te željene opcije seodnose i na Webex sastanke lične sobe u webex aplikaciji. U zavisnosti od postavki Webex lokacije, možda ćete moći da podesite postavke automatskog zaključavanja za ličnu sobu. Pogledajte podešavanje željenih opcija Webex sastanka u ličnoj sobi.