אתה יכול לנעול או לבטל את הנעילה של פגישות בחדר אישי ו פגישות משופרות הקשורות לחלל . בהתאם להגדרות אתר Webex , ייתכן שתוכל לנעול או לבטל את הנעילה של פגישות מתוזמנות של Webex .
1

במהלך הפגישה, עבור אל עוד , ולאחר מכן בחר נעל פגישה . אתה רואה את סמל הנעילה בחלק העליון של המסך כדי ליידע אותך שהפגישה נעולה.

2

כדי לבטל את נעילת הפגישה, עבור אל עוד , ובחר ביטול נעילה של פגישה .

נעל פגישה

 

כשהפגישה שלך נעולה, אף אחד, כולל המארח, לא יכול להתקשר. אם הגדרת הנעילה האוטומטית מופעלת או שהמארח נועל את הפגישה או, המארח חייב לבטל את נעילת הפגישה תחילה.

אם ההעדפות שלך ב- Webex Meetings מוגדרות לנעילה אוטומטית של החדר האישי שלך מספר מוגדר של דקות לאחר תחילת הפגישה, העדפות אלו חלות גם על פגישות Webex Personal Room שלך באפליקציית Webex . בהתאם להגדרות אתר Webex , ייתכן שתוכל להתאים את הגדרות הנעילה האוטומטיות עבור החדר האישי שלך. ראה הגדר את העדפות החדר האישי שלך Webex Meeting .