Můžete zamknout nebo odemknout schůzky v osobní místnosti a rozšířené schůzky spojené s prostorem . V závislosti na nastavení web Webex můžete mít také možnost zamknout nebo odemknout naplánované schůzky Webex .
1

Během schůzky přejděte na Další a pak vyberte možnost Uzamknout schůzku . V horní části obrazovky se zobrazuje ikona zámku, která vás informuje, že schůzka je uzamčena.

Když je schůzka uzamčena, můžete pustit jednotlivé osoby nebo všechny najednou .
2

Chcete-li schůzku odemknout, přejděte na Další a vyberte možnost Odemknout schůzku .

Uzamknout schůzku

 

Když je schůzka uzamčena, nikdo včetně hostitele se nemůže po telefonu připojit. Pokud je povoleno nastavení automatického zámku nebo pokud hostitel schůzku uzamkne, musí hostitel schůzku nejprve odemknout.

Pokud jsou předvolby aplikace Webex Meetings nastaveny na automatické uzamknutí vaší osobní místnosti po zadaný počet minut po zahájení schůzky, budou tyto předvolby platit také pro schůzky v osobní místnosti Webex v aplikaci Webex . V závislosti na nastavení web Webex budete moci upravit nastavení automatického zámku pro soukromou místnost. Viz Nastavení předvoleb osobní místnosti Webex .