Schůzky osobní místnosti Webex můžete zamknout nebo odemknout. V závislosti na nastavení webu Webex můžete také uzamknout nebo odemknout naplánované schůzky Webex.

1

Během schůzky přejděte na Další a pak vyberte Zamknout schůzku . V horní části obrazovky se zobrazí ikona zámku, která vás přesvědčí, že schůzka je uzamčena.

2

Pokud chcete schůzku odemknout, přejděte na Další a vyberte Odemknout schůzku .

Uzamknout schůzku

 

Když je schůzka uzamčena, nikdo včetně hostitele se nemůže telefonicky připojit. Pokud je povoleno nastavení automatického zámku nebo hostitel schůzku uzamkne nebo, musí hostitel schůzku nejprve odemknout.

Pokud jsou předvolby schůzek Webex nastaveny tak, aby automaticky zamkly váš osobní pokoj určitý počet minut po zahájení schůzky, vztahují se tyto předvolby také na schůzky osobní místnosti Webex v aplikaciWebex. V závislosti na nastavení webu Webex můžete upravit nastavení automatického zámku osobní místnosti. Viz Nastavení předvoleb osobní místnosti schůzky Webex.