Możesz zablokować lub odblokowaćOsobisty pokójspotkania i spotkania rozszerzone związane z przestrzenią. Zależy od CiebieWebexustawienia witryny, możesz być w stanie zablokować lub odblokowaćWebexzaplanowane spotkania.
1

Podczas spotkania przejdź do Więcej, a następnie wybierz Zablokuj spotkanie. U góry ekranu zobaczysz ikonę kłódki, aby poinformować Cię, że spotkanie jest zablokowane.

Gdy spotkanie jest zablokowane, możesz wpuścić pojedyncze osoby lub wszystkich naraz.
2

Aby odblokować spotkanie, przejdź do Więcej i wybierz Odblokuj spotkanie.

Zablokuj spotkanie

 

Gdy spotkanie jest zablokowane, nikt, łącznie z gospodarzem, nie może się połączyć. Jeśli ustawienie blokady automatycznej jest włączone lub gospodarz zablokuje spotkanie lub, gospodarz musi najpierw odblokować spotkanie.

Jeżeli twójWebexPreferencje spotkań są ustawione tak, aby automatycznie blokować Twój pokój osobisty po określonej liczbie minut po rozpoczęciu spotkania, te preferencje dotyczą również TwojegoWebexSpotkania w pokoju osobistym wAplikacja Webex. Zależy od CiebieWebexustawienia witryny, możesz dostosować ustawienia automatycznej blokady swojego pokoju osobistego. Zobacz Ustawianie preferencji pokoju spotkań w usłudze Webex .