Możesz blokować lub odblokowywać spotkania w pokoju osobistym i rozszerzone spotkania powiązane z obszarem . W zależności od ustawień witryny Webex może być możliwe również zablokowanie lub odblokowanie zaplanowanych spotkań Webex .

Możesz odtworzyć dźwięk powiadomienia, gdy ktoś czeka w poczekalni.

1

Podczas spotkania przejdź do Więcej, a następnie wybierz opcję Zablokuj spotkanie. U góry ekranu pojawi się ikona kłódki, informująca o zablokowaniu spotkania.

Gdy spotkanie jest zablokowane, możesz: wpuszczać pojedyncze osoby lub wszystkich jednocześnie .
2

Aby odblokować spotkanie, przejdź do Więceji wybierz opcję Odblokuj spotkanie.

Lock meeting

 

Gdy spotkanie jest zablokowane, nikt, w tym prowadzący, nie może dołączać do spotkania przez telefon. Jeśli ustawienie blokady automatycznej jest włączone lub prowadzący zablokuje spotkanie lub, prowadzący musi najpierw odblokować spotkanie.

Jeśli preferencje Webex Meetings są ustawione tak, aby automatycznie blokować pokój osobisty po określonej liczbie minut po rozpoczęciu spotkania, te preferencje mają również zastosowanie do spotkań w pokoju osobistym Webex w aplikacji Webex . W zależności od ustawień witryny Webex może być możliwe dostosowanie ustawień automatycznej blokady dla pokoju osobistego. Zobacz Ustawianie preferencji pokoju osobistego Webex Meeting .