Możesz zablokować lub odblokować spotkania Webex Personal Room. W zależności od ustawień witryny Webex możesz również blokować lub odblokowywać zaplanowane spotkania Webex.

1

Podczas spotkania przejdź do pozycji Więcej , a następnie wybierz pozycję Zablokuj spotkanie . U góry ekranu zobaczysz ikonę kłódki informującą, że spotkanie jest zablokowane.

2

Aby odblokować spotkanie, przejdź do pozycji Więcej , a następnie wybierz pozycję Odblokuj spotkanie .

Zablokuj spotkanie

 

Gdy spotkanie jest zablokowane, nikt, w tym gospodarz, nie może zadzwonić. Jeśli ustawienie automatycznej blokady jest włączone lub gospodarz blokuje spotkanie, albo gospodarz musi najpierw odblokować spotkanie.

Jeśli preferencje Webex Meetings są ustawione tak, aby automatycznie blokować Twój Pokój osobisty określoną liczbę minut po rozpoczęciu spotkania, preferencje te dotyczą również spotkań w Pokoju Osobistym Webex w aplikacji Webex. W zależności od ustawień witryny Webex możesz dostosować ustawienia automatycznej blokady dla swojego pokoju osobistego. Zobacz Ustawianie preferencji osobistego pokoju spotkań Webex.