Du kan låsa eller låsa upp möten i personliga rum och förbättrade möten kopplade till ett utrymme . Beroende på dina Webex-plats kan du eventuellt även låsa eller låsa upp schemalagda möten från Webex.
1

Under mötet går du till Mer och välj sedan Lås mötet . Du ser en låsikon längst upp på skärmen för att meddela att mötet är låst.

2

Lås upp mötet genom att gå till Mer och välj Lås upp möte .

Lås möte

 

När ditt möte är låst kan ingen ringa in, inklusive värden. Om inställningen för automatisk låsning är aktiverad eller om värden låser mötet eller måste värden först låsa upp mötet.

Om dina Webex Meetings inställningar är inställda på att automatiskt låsa ditt personliga rum ett visst antal minuter efter att mötet har startat, gäller dessa inställningar även för dina Webex personliga rum-möten i Webex-appen. Beroende på dina Webex-plats kan du eventuellt justera de automatiska låsinställningarna för ditt personliga rum. Se Ange inställningar för ditt personliga rum i Webex Meeting .