Du kan låsa eller låsa upp Webex-möten i personliga rum. Beroende på inställningarna för din Webex-webbplats kan du kanske låsa eller låsa upp Webex-schemalagda möten också.

1

Under mötet går du till Mer och väljer sedan Lås möte . Du ser låsikonen längst upp på skärmen när du vill veta att mötet är låst.

2

Om du vill låsa upp mötet går du till Mer och väljer Lås upp möte .

Lås möte

 

När ditt möte är låst kan ingen, inklusive värden, ringa in. Om den automatiska låsinställningen är aktiverad eller om värden låser mötet eller måste värden låsa upp mötet först.

Om dina Inställningar för Webex Meetings är inställda på att automatiskt låsa ditt personliga rum ett visst antal minuter efter att mötet har startat, gäller dessa inställningar även för möten i ditt personliga Webex-rum iWebex-appen. Beroende på inställningarna för din Webex-webbplats kan du eventuellt justera de automatiska låsinställningarna för ditt personliga rum. Se Ange inställningar Webex Meeting inställningar för personligt rum.