Webex | Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online

Webex | Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online

Přidejte svůj účet OneDrive nebo SharePoint online do Webexu a můžete sdílet, prohlížet, prohlížet a spolumažovat soubory OneDrivu nebo SharePointu Online přímo ve Webexu.

6. zář 2021
Webex | Přidejte svůj účet Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online

Při práci na projektu a sdílení nápadů ve Webexu můžete pokračovat v práci na sdílených projektových dokumentech přímo z prostoru. K podnikové správě obsahu společnosti máte přístup z webu Webex. Když přidáte svůj účet, můžete sdílet a upravovat soubory Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online přímo z prostorů Webexu. Správce vám poskytuje oprávnění k přístupu ke správě podnikového obsahu vaší společnosti z webu Webex. Pokud se přihlásíte k odběru služby Webex od poskytovatele služeb, obraťte se na svého poskytovatele a získejte přístup k podnikové správě obsahu vaší společnosti.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > integrace a potom klikněte na Přidat účet .

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu.

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu OneDrive nebo SharePointu Online. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o účtu.


 

Kliknutím na Ano zůstanete přihlášeni ke svému účtu OneDrive nebo SharePointu Online.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte předvolby > účty a potom klikněte na +.

2

Zadejte informace o účtu a připojte se ke svému účtu OneDrive nebo SharePointu Online.

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu OneDrive nebo SharePointu Online. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o účtu.


 

Kliknutím na Ano zůstanete přihlášeni ke svému účtu OneDrive nebo SharePointu Online.

1

Klepněte na svůjprofilový obrázek , vyberte nastavení > účty a pak zvolte typ účtu.

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu.

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu OneDrive nebo SharePointu Online. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o účtu.

6. zář 2021
Webex | Share Files z Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online

Soubory OneDrivu nebo SharePointu Online můžete sdílet přímo v prostoru Webexu. Každý v prostoru má přístup k nejnovější verzi souborů.

6. zář 2021
Webex | Reshare Soubory z Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online

Když sdílíte soubor OneDrivu nebo SharePointu Online v prostoru Webexu, musíte změnit přístup k prostředí s kýmkoliv, kdo je do prostoru přidán po počáteční sdílené položce. Noví lidé přidaní do prostoru nebudou mít přístup, dokud soubor nepřetvoříte.

1

Přejděte na soubor v prostoru, najeďte myší na soubor a klikněte na Aktualizovat složku.


 

Můžete také klepnout na položku Obsah a potom vybrat položku Soubory. Soubory můžete zobrazit v zobrazení seznamu nebo v zobrazenímřížky. Najeďte myší na soubor a klikněte na Aktualizovat sdílení souborů.

2

V rozbalovací okně klepněte na tlačítko Povolit úpravy, pokud chcete uživatelům udělit oprávnění k úpravám souboru, a potom klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Po aktualizaci oprávnění budou mít všichni v prostoru přístup k souboru.

Soubor OneDrivu nebo SharePointu Online, který byl dříve sdílen v prostoru, můžete změnit. Když lidé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor upravovat, zobrazit ani zobrazit jeho náhled.

1

V prostoru klepněte na , vyberte Obsah a potom klepněte na Soubory .

2

Dlouho stiskněte soubor a klepněte na Znovu synchronizovat soubor.

3

V rozbalovací okně vyberte Povolit úpravy, pokud chcete dát lidem oprávnění k úpravám souboru, a klepněte na Aktualizovat.

Po aktualizaci oprávnění budou mít k souboru přístup všichni v prostoru.

6. zář 2021
Webex | Nahrává soubory na Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online

Soubory nebo složku souborů z počítače můžete nahrát na svůj účet OneDrive nebo SharePoint Online ve Webexu. Tyto soubory pak můžete sdílet v prostoru Webex.

1

V oblasti zpráv klikněte na Příloha apak zvolte Sdílet z OneDrivu nebo SharePointu.

2

Klikněte na Nahrát a zvolte Soubory nebo Složka, abyste nahráli soubory na svůj účet OneDrive nebo SharePoint Online.

6. zář 2021
Zobrazení a | úprava souborů Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online

Když lidé sdílejí soubory z OneDrivu nebo SharePointu Online v prostorech Webexu, můžete je zobrazit kliknutím na soubory. Pokud máte oprávnění k úpravám, můžete sdílený soubor upravit přímo z webexu. Soubor se otevře v aplikaci přidružené k typu souboru. V aplikaci Microsoft Word Online se otevře soubor aplikace Microsoft Word.

Než začnete

Před zobrazením sdílených souborů musí tuto možnost nakonfigurovat správce společnosti Microsoft.

Kliknutím na soubor v prostoru soubor otevřete.

Pokud máte oprávnění k úpravám, můžete soubor upravit přímo z OneDrivu nebo SharePointu Online. Ostatní lidé mohou soubor spoluupravili a vy můžete zobrazit jejich aktualizace. Pokud máte přístup jen pro čtení, můžete sdílený soubor zobrazit.

Než začnete

Před zobrazením sdílených souborů musí tuto možnost nakonfigurovat správce společnosti Microsoft.

Chcete-li zobrazit soubor, klepněte na náhled souboru v prostoru.

Než začnete

Před zobrazením sdílených souborů musí tuto možnost nakonfigurovat správce společnosti Microsoft.

Klikněte na soubor v prostoru.

Když máte oprávnění k úpravám, soubor se otevře pro úpravy na OneDrivu nebo SharePointu Online v novém okně prohlížeče a když máte oprávnění jen pro čtení, můžete soubor zobrazit na OneDrivu nebo SharePointu Online v novém okně prohlížeče.

6. zář 2021
Webex | Propojte složku Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online s prostorem

Pokud všichni na jednom místa pracují společně na souborech ve složce Microsoft OneDrive nebo SharePointu Online, můžete tento prostor propojit s 1 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Každý pak může přistupovat k souborům v propojené složce přímo z prostoru Webex.


Před použitím propojených složek musí správce tuto možnost nakonfigurovat. Pokud se přihlásíte k odběru služby Webex od svého poskytovatele služeb, obraťte se na tým zákaznické podpory poskytovatele služeb a povolte konfiguraci.

1

V prostoru klikněte na Obsaha vyberte .

Pokud jste svůj účet ještě nepřidáli, přidejte účet kliknutím na Připojit k účtu.
2

Klepněte na tlačítko Propojit s onlinesložkou , vyberte složku ze svého účtu a klepněte na tlačítko Otevřít.

Pokud mají uživatelé k této složce přístup v SharePointu nebo OneDrivu Online, mají přístup k souborům ve složce ve Webexu.

3

Zvolte Nastavit jako výchozí propojenou složku pro tento prostor a všechny soubory sdílené v prostoruWebex se automaticky nahrají do propojené složky.


 

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že ho nastavil správce. Pokud tuto možnost nevidíte, všechny soubory sdílené do prostoru se automaticky nahrají do propojené složky.

Můžete zobrazit soubory, které jsou v propojené složce, a všechny soubory sdílené v prostoru.


Pokud chcete odebrat propojenou složku z mezery, klikněte na Obsah a zvolte . Potom vyberte Připojené soubory složek, klepněte na tlačítko a pak vyberte Odpojit složku zmezery .

1

V prostoru klepněte na položku a pak vyberte položku Soubory .

Pokud jste svůj účet ještě nepřidáli, přidejte ho kliknutím na Připojit ke Sharepointu neboOneDrivu.
2

Klepněte na Odkaz na onlinesložku , vyberte složku ze svého účtu, klepněte na Odkaz a potom klepněte naHotovo.

Můžete zobrazit soubory, které jsou v propojené složce, a všechny soubory sdílené v prostoru.


Pokud chcete odebrat propojenou složku z mezery, klepněte na a pak vyberte Soubory . Pak vyberte složku a klepněte na Odpojit složku z mezery.

6. zář 2021
Zobrazení nebo | úprava souborů webexu ve propojené složce

Pokud je složka na Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online propojena s prostorem Webexu, můžete soubory v propojené složce zobrazit nebo upravit přímo ve Webexu. Před použitím propojených složek musí správce tuto možnost nakonfigurovat.

1

V prostoru klikněte na Obsaha vyberte .

2

Klikněte na Sdílené místo , vybertePropojené soubory složek a potom klikněte na soubor.


 

Pokud máte oprávnění k úpravám souborů ve složce OneDrive nebo SharePoint Online, můžete soubory upravovat přímo z Webexu.

Pokud chcete odebrat propojenou složku z mezery, klikněte na Obsah a zvolte . Potom vyberte Připojené soubory složek, klepněte na tlačítko a pak vyberte Odpojit složku zmezery .

1

V prostoru klepněte na položku a pak vyberte položku Soubory .

2

Klepněte naPropojená složka , vyberte složku ze svého účtu a klepněte na soubor.


 

Pokud máte oprávnění k úpravám souborů ve složce OneDrive nebo SharePoint Online, můžete soubory upravovat přímo z Webexu.

Byl tento článek užitečný?

Webex | Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online