Nastavení briefingové místnosti má následující předdefinované režimy místnosti, které vyhovují různým scénářům.

 • Režim místního přednášejícího: Přednášející je v místnosti. Tento režim se vztahuje i na případy, kdy někdo z místního publika položí otázku.

  V tomto režimu se video odesílá z kamery přednášejícího na vzdálený konec. V případě režimu otázek a odpovědí se odesílá video s rozdělenou obrazovkou z kamery přednášejícího a kamery publika (osoba, která klade otázku). Na displeji vzdáleného přednášejícího i na displeji prezentace se zobrazí případná prezentace. Na displeji vzdáleného publika se zobrazují vzdálení účastníci, kteří volají z různých míst.

 • Režim vzdáleného přednášejícího: Přednášející volá.

  V tomto režimu je video z kamery publika odesíláno na vzdálený konec. Displej vzdáleného přednášejícího zobrazuje volajícího přednášejícího a další vzdálená umístění (rozložení můžete určit lokálně). Na displeji prezentace i na displeji vzdáleného publika se zobrazí případná prezentace.

 • Režim diskuze: Pro diskuz mezi různými pracovišti s místním přednášejícím v místnosti.

  V tomto režimu je video z kamery publika odesíláno na vzdálený konec. Displej vzdáleného přednášejícího zobrazuje volajícího přednášejícího a další vzdálená umístění (rozložení můžete určit lokálně). Na displeji prezentace i na displeji vzdáleného publika se zobrazí případná prezentace.

Nastavení briefingové místnosti je dostupné jako šablona typu místností. Při nastavení místnosti pomocí šablony se do zařízení pro místnosti automaticky odešle sada konfigurací . Proto je důležité, aby byla místnost připravena a kamery i obrazovky připojeny přesně podle pokynů. V opačném případě nebudou konfigurace odpovídat místnosti.

Požadované vybavení

Jedno z následujících zařízení pro místnosti:

 • Zařízení Codec: SX80, Codec Pro

 • Integrovaná zařízení: MX700, MX800, MX800 Dual, Room 70 Single G2, Room 70 Dual G2

Tři obrazovky

 • Displej vzdáleného přednášejícího: První obrazovka umístěná vpředu. U integrovaného zařízení se dvěma obrazovkami je levou obrazovkou displej vzdáleného přednášejícího.

 • Displej prezentace: Druhá obrazovka umístěná vpředu. U integrovaného zařízení se dvěma obrazovkami je pravou obrazovkou displej prezentace.

 • Displej vzdáleného publika: Třetí obrazovka umístěná dále vzadu.

Dvě kamery

 • Kamera publika: Integrovaná kamera pro zařízení, která ji mají. Pro ostatní zařízení doporučujeme kameru Cisco Quad Camera nebo Cisco TelePresence SpeakerTrack 60. Je také možné použít kameru bez možnosti sledování řečníka.

 • Kamera přednášejícího: Kamera Cisco TelePresence Precision 60 s aktivovaným sledováním přednášejícího.

Mikrofony

 • Pro dobré pokrytí místnosti doporučujeme stropní mikrofon Cisco TelePresence. Lze použít také jiné řešení s mikrofony.

Reproduktory

 • Integrované reproduktory pro zařízení, která jsou jimi vybavena. U ostatních zařízení doporučujeme kvalitní stereofonní reproduktory umístit vedle displeje prezentace a displeje vzdáleného přednášejícího.

Ovladač Cisco Touch 10

Omezení nastavení briefingové místnosti

Při použití režimu briefingové místnosti nejsou podporovány následující funkce:

 • Směrový zvuk

 • Zaměření na tabuli

Nastavení briefingové místnosti

Připojte kamery k zařízení pro místnosti přesně tak, jak je znázorněno na obrázcích. Dodržováním schématu zajistíte, že konfigurace, které se automaticky přenesou do zařízení, budou odpovídat vašemu skutečnému nastavení.

Připojení kabelů (SX80)

Pokud je jako kamera publika použita kamera SpeakerTrack 60, připojte ji ke kamerovým vstupům 1 a 2 (HDMI) na kodeku.

Připojení kabelů (Codec Pro)

Pokud je jako kamera publika použita kamera SpeakerTrack 60, připojte ji ke kamerovým vstupům 1 a 2 (HDMI) na kodeku.

Připojení kabelů (MX700, MX800 a MX800 Dual)

Všechny předpřipojené kabely, včetně kabelů pro integrované kamery a obrazovky, ponechte tak, jak byly dodány z výroby. Stačí pouze připojit externí monitory a kamery.

Externí obrazovky a kamery:

 • Displej vzdáleného publika (pro MX700, MX800 a MX800 Dual)

 • Displej prezentace (pro MX800)

 • Kamera přednášejícího (pro MX700, MX800 a MX800 Dual)

Pokud je vaše zařízení MX vybaveno pouze jednou kamerou, je pro kameru publika používán pouze výstup 1. Pokud se jedná o zařízení se dvěma kamerami, používají se oba vstupy 1 a 2.

Připojení kabelů (Room 70 Single G2 a Room 70 Dual G2)

Všechny předpřipojené kabely, včetně kabelů pro integrované kamery a obrazovky, ponechte tak, jak byly dodány z výroby. Stačí pouze připojit externí monitory a kamery.

Externí obrazovky a kamery:

 • Displej vzdáleného publika (pro Room 70 Single G2 a Room 70 Dual G2)

 • Displej prezentace (pro Room 70 Single G2)

 • Kamera přednášejícího (pro Room 70 Single G2 a Room 70 Dual G2)

Příklady uspořádání místností

Tato schémata ukazují příklady rozmístění obrazovek, kamer a mikrofonů i umístění osob pro co nejlepší zážitek.

Konfigurace zařízení pro místnosti

Při nastavování briefingové místnosti doporučujeme být ve stejné místnosti. Jinak nebude možné funkci PresenterTrack správně nastavit.

1

Pomocí ovladače Touch 10 ukončete sdílení videa z kamery přednášejícího. Je důležité, aby se video z kamery přednášejícího nezobrazovalo na žádné obrazovce během nastavování briefingové místnosti.

2

V zobrazení zákazníka na adrese https:/​/​admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení. Přejděte k části panelu zařízení a klepněte na tlačítko Spustit rozšířená nastavení.

Pokud jste pro zařízení nastavili uživatele Admin, můžete k rozšířeným nastavením přistupovat přímo tak, že otevřete webový prohlížeč a zadáte http(s)://<ip koncového bodu nebo název hostitele>.

3

Na stránce Rozšířená nastavení přejděte do nabídky Nastavení > Konfigurace. Přejděte do části Video > Vstup > Konektor 3 a nastavte následující:

 • TypVstupuZdroje: kamera

 • VýběrPrezentace: ruční

 • Kvalita: pohyb

 • Viditelnost: nikdy

 • RežimOvládáníKamery: zapnuto

Klepněte na Uložit, aby se projevily změny.

4

Přejděte do Nastavení > Sledování přednášejícího a klikněte na možnost Konfigurovat…. Poté podle pokynů na webové stránce nastavte funkci PresenterTrack. Tato funkce umožňuje kameře sledovat přednášejícího, když se pohybuje na scéně.

5

Přejděte do Nastavení > Konfigurace. Přejděte do Kamery > PresenterTrack > StavDetekcePřednášejícího a vyberte, zda chcete povolit (výchozí nastavení) nebo zakázat automatické přepínání mezi režimy místní přednášejícívzdálený přednášející. Bez ohledu na toto nastavení se režim místnosti automaticky nezmění v režimu Diskuze.

Klepněte na Uložit, aby se projevily změny.

6

Přejděte do Nastavení > Typ místnosti a klikněte na miniaturu Briefing pro odeslání odpovídající konfigurace do zařízení pro místnosti.

Přepínání mezi režimy místností

Přepínání mezi režimy místností (místní přednášející, vzdálený přednášející, diskuze) může být prováděno dvěma způsoby:

 • Ručně pomocí tlačítek na ovladači Touch 10.

 • Automaticky na základě toho, kdo mluví a zda je na pódiu přítomen místní přednášející. Automatické přepínání funguje pouze mezi režimy místní přednášejícívzdálený přednášející. Režim místnosti se automaticky nezmění, pokud je aktuální režim Diskuze.

  Automatické přepínání je podporováno pouze v případě, že je povolena funkce PresenterTrack (možnost Kamera PresenterTrack povolena je nastavena na hodnotu Platí).

Automatické přepínání zahrnuje:

 • Zařízení se přepne do režimu místního přednášejícího, když je osoba zjištěna v aktivační zóně PresenterTrack.

 • Zařízení se přepne do režimu vzdáleného přednášejícího, když sledovaný místní přednášející opustí scénu.

 • Pokud někdo z místního publika položí otázku, když je zařízení v režimu místního přednášejícího, zařízení odešle video s rozdělenou obrazovkou, na které se zobrazí přednášející i osoba, která otázku položila. Toto chování vyžaduje, aby byla jako kamera publika použita kamera SpeakerTrack 60 nebo Quad Camera a aby bylo zapnuto sledování řečníka.