Briefingová místnost je vybavena třemi obrazovkami a dvěma kamerami, jak ukazuje následující příklad nastavení.

Přehledová místnost se přizpůsobí třem režimům Room: Místní prezentující , vzdálený prezentující a diskusní režim. Režim lze snadno měnit za chodu tak, aby vyhovoval typu školení, které provádíte.

  • Místní přednášející (prezentující je v místnosti).

  • Vzdálený přednášející (přednášející volá).

  • Diskuze (pro diskuse mezi různými pracovišti s místním přednášejícím v místnosti.).

Změna režimu místnosti během konference

Správce může, ale nemusí nastavit místnost tak, aby se automaticky přepínala mezi režimy místní přednášejícívzdálený přednášející. Pokud není automatické přepínání povoleno, musíte pro přepínání mezi režimy místnosti použít ovladač Touch 10.

Automatické přepínání zahrnuje:

  • Režim místního přednášejícíhose používá, když je na místní scéně detekován přednášející.

  • Režim vzdáleného přednášejícího se používá v případě, že na místní scéně není detekován žádný přednášející.

Pokud chcete použít režim Diskuze, musíte jej vždy zvolit ručně pomocí ovladače Touch 10.

Přepínání mezi různými režimy místnosti pomocí ovladače Touch 10

1

Klepněte na možnost Briefingová místnost na ovladači Touch 10.

2

Klepněte na režim, na který chcete přejít: Místní prezentující , vzdálený prezentující nebo diskuze. Aktuální režim je zvýrazněn.