1

Přejděte na web Učebny Webex a pak vyberte Přihlásit se pomocí Webexu .

2

Zadejte pověření webexu.

Pokud se přihlašujete poprvé, webexové učebny vás vyžádá k přístupu k informacím o vašem účtu Webex. Povolte tato oprávnění, abyste mohli mít k tomu plné prostředí Ve Webex Učebnách.

Po úspěšném přihlášení se otevře domovská stránka Učebny Webex.

Kurzy

Na kartě Domů můžete vidět kurzy, pro které jste instruktorem.

Přejděte do sekce Kurzy na domovské stránce a vyberte kurz, abyste zobrazily jeho podrobnosti.

Vytvoření kurzu v Učebnách Webexu umožňuje nastavit virtuální schůzky, nahrávky, úřední hodiny a spravovat studenty zapsané do kurzu.

1

V nabídce záhlaví vyberte ikonu + .

2

Vyberte termín, do který chcete kurz přidat, a zadejte název kurzu, kód kurzu a popis kurzu.

3

Vyberte Vytvořit kurz.

Co dělat dál

Po vytvoření kurzu jej můžete upravit výběrem ikony Tužka v části Kurz o kurzu.

1

V nabídce záhlaví vyberte kartu Domů.

2

V části Kurzy vyberte termín skurzem, který chcete.

3

Vyberte kurz, který chcete odstranit.

4

Klikněte na ikonu Tužka v části O kurzu a potom klikněte na Odstranit kurz.

Po smazání kurzu jsou odstraněny všechny schůzky, úřední hodiny, nahrávky a docházka a kurz již není viditelný pro instruktory a studenty v učebnách Webex. Pokud jsou do kurzu zapsáni další instruktoři, budou jejich schůzky odstraněny pouze z učeben Webexu. Musí odstranit schůzky ze svého webu Webex.

Správa instruktorů kurzů

Když vytvoříte kurz, stanete se instruktorem kurzu. Můžete přidat další instruktory nebo se z kurzu odebrat.


V kurzu musí být vždy uveden alespoň jeden instruktor.

1

V kurzu vyberte ikonu Tužka v části O kurzu.

2

Zadejte e-mailovou adresu instruktorů v poli a oddělte je čárkou nebo středníkem.

Instruktoři, které chcete přidat, musí mít účet ve Webex Učebnách.

3

Zaškrtněte políčko vedle upozornit instruktory e-mailem a odešlete e-mail, ve který instruktor oznámí, že byli přidáni do kurzu.

4

Klikněte na položku Uložit.

1

V kurzu vyberte ikonu Tužka v části O kurzu.

2

Klikněte na ikonu X vedle instruktora, který chcete odstranit, a potom klikněte na Uložit.

Aktualizujte zápis do kurzu přidáním nebo odebráním studentů kdykoli.

1

V kurzu vyberte ikonu Tužka v sekci Studenti.

2

Zadejte e-mailové adresy studentů, které chcete zapsat, a oddělte je čárka nebo středník.

Studenti, které chcete zapsat, musí mít účet v Učebnách Webex.

3

Zaškrtněte políčko u upozornit studenty na zápis e-mailem a poslat jim e-mail studentům, kteří jim oznámí, že byli do kurzu přidáni.

4

Klikněte na položku Uložit.

5

Pokud chcete studenta ze kurzu odebrat, klikněte na ikonu X vedle jeho jména a klikněte na Uložit.

Virtuální schůzky

Ze svého kurzu si můžete naplánovat jednorázovou schůzku nebo opakovanou sérii schůzek se studenty nebo jinými instruktory.

1

V kurzu vyberte kartu Virtuální schůzky.

2

Na kartě Nadcházející vyberte Nová schůzka .

3

Přidejte následující informace o schůzce:

 • Název schůzky– Zadejte popisný název, který vaši studenti snadno poznají.

 • Datum a časschůzky – Nastavte, kdy se má schůzka konat.

 • Dobatrvání – Nastavte, jak dlouho se má schůzka konat.

 • Hostitelskécentrum – Vyberte dostupné hostitelské centrum. Správce učeben Webex konfiguruje, které typy hostitelských center jsou k dispozici.

 • Opakování –Chcete-li vytvořit řadu schůzek, nastavte, jak často se má vyskytovat.

4

Klepněte na tlačítko Vytvořit schůzku.

Po vytvoření schůzky se zobrazí v chystaném . Odtud můžete schůzku zobrazit, uspořádat, upravit nebo odstranit.

1

Na kartě Nadcházející klikněte vedle schůzky, kterou chcete zahájit, na Host.

Otevře se nová karta prohlížeče s oknem schůzky.
2

Klepněte na tlačítko Zahájit schůzku.

Účastníci se mohou k vaší schůzce připojit až po spuštění schůzky.

1

Na kartě Nadcházející klikněte vedle schůzky, kterou chcete upravit, na Upravit.

2

V okně Upravit schůzku proveďte změny podrobností schůzky a klepněte na tlačítko Uložit.


 

Pokud je schůzka, kterou upravujete, součástí řady, změny se vztahují na všechny schůzky v této řadě.

Na kartě Nadcházející klikněte vedle schůzky, kterou chcete odstranit, na Odstranit.


 

Pokud je schůzka, kterou odstraníte, součástí řady, odstraníte všechny schůzky v této řadě.

Můžete zobrazit účast na jakémkoli kurzu, do který jste zapsáni. Informace o účasti obsahují seznam jmen účastníků a datum a čas jejich připojení.

1

V kurzu vyberte kartu Virtuální schůzky.

2

Vyberte kartu Minulé schůzky.

3

Klikněte na Zobrazit docházku vedle názvu třídy.

4

(Nepovinné) Chcete-li stáhnout seznam docházky, klepněte na tlačítko Exportovat do csv.

Ve svém kurzu si můžete prohlédnout záznamy minulých schůzek, které jste hostili vy nebo jiný instruktor.

1

V kurzu vyberte kartu Nahrávky a pak vyberte záznam.

2

(Nepovinné) Chcete-li přidat nebo upravit popis, klepněte na ikonu Tužka v poli Popis , zadejte popis a klepněte na tlačítko Uložit.

Úřední hodiny

Úřední hodiny umožňují naplánovat dostupnost a pořádat schůzky, kde se s vámi studenti mohou setkat v určených časových úsekech. Když si student vybere čas na účast v úředních hodinách, nemůže tuto schůzku vybrat nikdo jiný.

1

V kurzu vyberte kartu Úřední hodiny.

2

Chcete-li nastavit dobu trvání schůzky, vyberte rozevírací nabídku Doba trvání schůzky a vyberte jednu z následujících možností:

 • 15minutové přírůstky

 • 30minutové přírůstky

 • 45minutové přírůstky

 • 60minutové přírůstky

3

Chcete-li nastavit vyrovnávací paměť události, vyberte rozevírací nabídku Vyrovnávací paměť událostí a vyberte jednu z následujících možností:

 • 15 minuty

 • 30 min

 • 45 minuty

 • Žádná vyrovnávací paměť


 

Vyrovnávací paměť pro schůzky je k dispozici v případě, že dojde ke schůzkám nebo potřebujete přestávky mezi schůzkami. Doba ukládání do vyrovnávací paměti se vztahuje na před a po schůzce.

4

Vyberte dny v týdnu a čas, kdy chcete hostit úřední hodiny.

5

Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko Uložit.

Co dělat dál

Když studenti vyberou čas, kdy se s vámi mají setkat, dostanete e-mail s odkazem na schůzku a schůzka se zobrazí v seznamu Nadcházející schůzky na webu Webex.