1

sınıf Webex gidin ve ardından sınıf ile oturum açma'Webex.

2

Kimlik bilgilerinizi Webex girin.

İlk kez oturumıyorsanız Sınıf Bilgileri Webex, hesap bilgilerinize erişmek için Webex talep ediyor. Tüm Sınıf deneyimine sahip olmak için bu Webex izin verin.

Başarıyla oturum açtığınız zaman Sınıf Webex Sayfası açılır.

Kurs -ları

Ana Sayfa sekmesinde, eğitmeniniz olduğu kursları görebilirsiniz.

Ana Sayfa'nın Kurslar bölümüne gidin ve ayrıntıları görüntülemek için dersi seçin.

sınıflarında bir Webex oluşturmak, sanal toplantılar, kayıtlar, çalışma saatleri ayarlamayı ve kursa kaydolan öğrencileri yönetmenizi sağlar.

1

Üstbilgi menüsünde + simgesini seçin.

2

Dersi eklemek istediğiniz terimi seçin, ardından bir ders adı, ders kodu ve bir ders açıklaması girin.

3

Kurs oluştur öğesiniseçin.

Sonraki adım

Bir ders oluşturduk sonra, Kurs Hakkında bölümünde Kalem simgesini seçerek düzenleyebilirsiniz.

1

Üstbilgi menüsünde Ana Sayfa sekmesini seçin.

2

Kurslar altında, istediğiniz ders ile terimi seçin.

3

Silmek istediğiniz dersi seçin.

4

Kurs Hakkında bölümünde Kalem simgesine tıklayın ve ardından Dersi sil simgesinetıklayın.

Kurs silindikten sonra, tüm toplantılar, çalışma saatleri, kayıtlar ve katılım silinir ve kurs artık Sınıf öğrencileri için Webex tarafındangörülemez. Diğer eğitmenler kursa kaydolsalar, toplantıları yalnızca Sınıflardan Webex silinir. Toplantılarını kendi sitelerinden Webex gerekir.

Kurs Eğitmenlerini Yönetme

Bir ders oluşturmak, kurs için eğitmen oluruz. Diğer eğitmenleri ekleyebilir veya kendinizi kurstan kaldırabilirsiniz.


Her zaman bir kursta en az bir eğitmenin belirtilmiş olması gerekir.

1

Bir kurstan, Kurs Hakkında bölümünde Kalem simgesini seçin.

2

Eğitmenleri virgülle veya noktalı virgülle ayırarak alana e-posta adresini girin.

Eklemek istediğiniz eğitmenlerin sınıflarda bir Webex olmasıgerekir.

3

Eğitmenin kursa eklenmiştir olduğunu bildiren bir e-posta göndermek için Eğitmenleri e-postayla bilgilendir'in yanındaki kutuyu işaretleyin.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

1

Bir kurstan, Kurs Hakkında bölümünde Kalem simgesini seçin.

2

Silmek istediğiniz eğitmenin yanındaki X simgesine ve ardından Kaydet simgesine tıklayın.

Herhangi bir zamanda öğrenci ekleyerek veya kaldırarak kurs güncelleme.

1

Bir kurstan Öğrenciler bölümünde Kalem simgesini seçin.

2

Kaydolmak istediğiniz öğrencilerin e-posta adreslerini virgülle veya noktalı virgülle ayırarak girin.

Kaydolmak istediğiniz öğrencilerin sınıflarında bir Webex gerekir.

3

Öğrencilere kursa ekli olduklarını bildiren bir e-posta göndermek için Öğrencileri e-postayla kayıt durumuna bilgilendir'in yanındaki kutuyu işaretleyin.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

5

Bir öğrenciyi kurstan kaldırmak için adının yanındaki X simgesine tıklayın ve Kaydet öğesini tıklatın.

Sanal Toplantılar

Kursundan, öğrencileriniz veya diğer eğitmenler ile tek defalık toplantı veya tekrar eden toplantı dizisi planabilirsiniz.

1

Bir kurstan Sanal Toplantılar sekmesini seçin.

2

Gelecek sekmesi altında Yeni toplantı öğesini seçin.

3

Aşağıdaki toplantı bilgilerini ekleyin:

 • Toplantı adı—Öğrencilerinizin kolayca tanıyabiliyor olduğu açıklayıcı bir ad girin.

 • Toplantı Tarihi veSaati —Toplantının ne zaman toplantıyı yapmak istediğiniz zaman ayarlayın.

 • Süre—Toplantının ne kadar süreyle devam etmek istediğinizi ayarlayın.

 • Ana BilgisayarMerkezi —Kullanılabilir bir ana bilgisayar merkezi seçin. Sınıf Webex yöneticisi olarak, hangi host center türlerinin kullanılabilir olduğunu yapılandırabilirsiniz.

 • Tekrarlama—Bir toplantı serisi oluşturmak istiyor sanız ne sıklıkta gerçekleşmesini istediğinizi ayarlayın.

4

Oluştur Toplantı öğesinitıklayın.

Toplantıyı oluşturdukta sonra, toplantı Gelecek içindegörünür. Toplantıyı buradan toplantıyı toplantıyı düzenleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

1

Gelecek sekmesinde, başlatmak istediğiniz toplantının yanındaki Toplantı Sahibi'ne tıklayın.

Toplantı penceresiyle birlikte yeni bir tarayıcı sekmesi açılır.
2

Toplantıyı başlat öğesinitıklatın.

Katılımcılar, toplantınıza yalnızca siz toplantıyı başlatmadan sonra katılabilir.

1

Gelecek sekmesinde, düzenlemek istediğiniz toplantının yanındaki Düzenle'ye tıklayın.

2

Toplantıyı Düzenle penceresinde, toplantı ayrıntılarında değişiklikler yapın ve Kaydet 'e tıklayın.


 

Düzenley istediğiniz toplantı bir serinin parçası ise değişiklikleriniz bu serinin tüm toplantıları için geçerlidir.

Gelecek sekmesinde, silmek istediğiniz toplantının yanında Sil'e tıklayın.


 

Sil istediğiniz toplantı bir serinin parçası ise bu serinin tüm toplantılarını silersiniz.

Kaydol yaptırmış olduğunuz herhangi bir dersin katılımını görüntüabilirsiniz. Katılım bilgileri, katılımcı adlarının listesinin yanı sıra katılım tarihi ve saatlerini içerir.

1

Bir kurstan Sanal Toplantılar sekmesini seçin.

2

Geçmiş Toplantılar sekmesini seçin.

3

Sınıf adının yanındaki Katılımı görüntüle'ye tıklayın.

4

(İsteğe bağlı) Katılım listesini indirmek için CSV'ye Dışa Aktar öğesinitıklatın.

Kursunda siz veya başka bir eğitmen tarafından sahiplik yapılan geçmiş toplantıların kayıtlarını görüntüabilirsiniz.

1

Bir kurstan Kayıtlar sekmesini ve ardından bir kaydı seçin.

2

(İsteğe bağlı) Açıklama eklemek veya düzenlemek için Açıklama alanına Kalem simgesine tıklayın, açıklamanızı girin ve Kaydet'e tıklayın.

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri, kullanılabilirliğinizi planlamanızı ve öğrencilerinizin belirtilen zaman zamanlarında size toplantı ve toplantı sahipliğinde bulunabilirlik saatleri vermenizi sağlar. Bir öğrenci çalışma saatlarına katılmak için bir saat seçerse bu randevu başka bir kişi tarafından seç kullanılamaz.

1

Bir kurstan Çalışma Saatleri sekmesini seçin.

2

Toplantı süresini ayarlamak için Toplantı Süresi açılır menüsünü ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • 15 dakikalık artışlar

 • 30 dakikalık artışlar

 • 45 dakikalık artışlar

 • 60 dakikalık artışlar

3

Randevu tamponu ayarlamak için, Randevu Tamponu açılır menüsünü ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • 15 dakika

 • 30 dakika

 • 45 dakika

 • Ara yok


 

Toplantıların planlanandan uzun sürmesi veya toplantılar arasında molaya ihtiyaç duymanız halinde burada bir randevu tamponu vardır. Arabelleğe alma süresi, toplantı öncesinde ve sonrasında geçerlidir.

4

Çalışma saati yapmak istediğiniz günleri ve saati seçin.

5

Aşağı kaydırın ve Kaydet 'e tıklayın.

Sonraki adım

Öğrenciler toplantınız için bir saat seçerse toplantı bağlantısını içeren bir e-posta alırsınız ve toplantı, toplantı siteniz üzerinde Gelecek Toplantılar Webex görünür.