1

Gå till webbplatsen Webex Klassrum och välj sedan Logga in med Webex.

2

Ange dina Webex-inloggningsuppgifter.

Om du loggar in för första gången begär Webex-klassrum att du får åtkomst till din Webex-kontoinformation. Tillåt dessa behörigheter så att du kan få hela Webex Klassrum-upplevelsen.

När du har loggat in öppnas startsidan för Webex klassrum.

Kurser

Från fliken Hem kan du se de kurser som du är instruktör för.

Gå till avsnittet Kurser på hemsidan och välj kursen för att visa dess detaljer.

Genom att skapa en kurs i Webex Klassrum kan du konfigurera virtuella möten, inspelningar, kontorstider och hantera studenter som är registrerade i kursen.

1

Välj +-ikonen i sidhuvudets meny.

2

Välj den term som du vill lägga till kursen på och ange sedan ett kursnamn, en kurskod och en kursbeskrivning.

3

Välj Skapa kurs.

Nästa steg

När du har skapat en kurs kan du redigera den genom att välja pennikonen i avsnittet Om kurs.

1

Välj fliken Hem i sidhuvudets meny.

2

Under Kurser väljer du termen som du villha.

3

Välj den kurs som du vill ta bort.

4

Klicka på pennikonen i avsnittet Om kurs och klicka sedan på Ta bort kurs.

När kursen har tagits bort raderas alla möten, kontorstider, inspelningar och närvaro och kursen är inte längre synlig för instruktörer och elever i Webexklassrum. Om andra instruktörer registreras för kursen tas deras möten endast bort från Webex-klassrum. De måste ta bort sina möten från Webex-webbplatsen.

Hantera kursinstruktörer

När du skapar en kurs blir du instruktör för kursen. Du kan lägga till andra instruktörer eller ta bort dig själv från kursen.


Det måste alltid finnas minst en instruktör som anges i en kurs.

1

Från en kurs väljer du pennikonen i avsnittet Om kurs.

2

Ange instruktörens e-postadress i fältet och avgränsa dem med kommatecken eller semikolon.

Instruktörer som du vill lägga till måste ha ett konto i Webex Klassrum.

3

Markera rutan bredvid Meddela instruktörer via e-post om du vill skicka ett e-postmeddelande om att instruktören vet att de har lagts till i kursen.

4

Klicka på Spara.

1

Från en kurs väljer du pennikonen i avsnittet Om kurs.

2

Klicka på X-ikonen bredvid instruktören som du vill ta bort och klicka sedan på Spara.

Uppdatera registreringen i din kurs genom att lägga till eller ta bort studenter när som helst.

1

Från en kurs väljer du pennikonen under avsnittet Studenter.

2

Ange e-postadresserna till de studenter som du vill anmäla dig till och avgränsa dem med kommatecken eller semikolon.

Elever som du vill anmäla sig till måste ha ett konto i Webex Klassrum.

3

Markera rutan bredvid Meddela studenter om registrering via e-post för att skicka ett e-postmeddelande till studenter som informerar dem om att de har lagts till i kursen.

4

Klicka på Spara.

5

För att ta bort en elev från kursen klickar du på X-ikonen bredvid deras namn och klickar på Spara.

Virtuella möten

Från kursen kan du schemalägga ett engångsmöte eller en serie återkommande möten med elever eller andra instruktörer.

1

Från en kurs väljer du fliken Virtuella möten.

2

Under fliken Kommande väljer du Nytt möte.

3

Lägg till följande mötesinformation:

 • Mötesnamn– Ange ett beskrivande namn som deltagarna lätt känner igen.

 • Datum och tid förmöte – Ställ in när du vill att mötet ska äga rum.

 • Varaktighet– Ställ in hur länge du vill att mötet ska äga rum.

 • Värdcenter– Välj ett tillgängligt värdcenter. Din administratör för Webex-klassrum konfigurerar vilka värdcentertyper som är tillgängliga.

 • Återkommande– Om du vill skapa en serie möten anger du hur ofta du vill att det ska ske.

4

Klicka på Skapa möte.

När du har skapat mötet visas det i kommande. Du kan visa, vara värd för, redigera eller ta bort mötet därifrån.

1

På fliken Kommande klickar du på Värd bredvid mötet som du vill starta.

En ny webbläsarflik öppnas med mötesfönstret.
2

Klicka på Starta möte.

Mötesdeltagare kan bara delta i mötet efter att du har startar det.

1

På fliken Kommande klickar du på Redigera bredvid mötet som du vill redigera.

2

Gör ändringar i mötesinformation i fönstret Redigera möte och klicka på Spara .


 

Om mötet du redigerar ingår i en serie tillämpas dina ändringar för alla möten i den serien.

På fliken Kommande klickar du på Ta bort bredvid mötet som du vill ta bort.


 

Om det möte som du tar bort ingår i en serie tar du bort alla möten i den serien.

Du kan visa deltagandet för alla kurs som du har anmält dig till. Deltagarinformationen inkluderar en lista över deltagares namn samt datum och tid för deltagande.

1

Från en kurs väljer du fliken Virtuella möten.

2

Välj fliken Tidigare möten.

3

Klicka på Visa närvaro bredvid klassnamnet.

4

(Valfritt) Klicka på Exportera till CSV om du vill hämtadeltagarlistan.

Du kan visa inspelningar av tidigare möten som du eller en annan instruktör är värd för under din kurs.

1

Från en kurs väljer du fliken Inspelningar och sedan en inspelning.

2

(Valfritt) Om du vill lägga till eller redigera en beskrivning klickar du på Pennikonen i fältet Beskrivning , anger din beskrivning och klickar på Spara.

Kontorstid

Med kontorstid kan du schemalägga din tillgänglighet och vara värd för möten där dina studenter kan hålla möten med dig på dina angivna tidsplatser. När en elev väljer en tid för att delta i kontorstid kan inte den avtalade tiden väljas av någon annan.

1

Från en kurs väljer du fliken Kontorstid.

2

Välj rullgardingsmenyn Möteslängd och välj ett av följande alternativ för att ange mötets varaktighet:

 • Steg på 15 minuter

 • Steg på 30 minuter

 • Steg på 45 minuter

 • Steg på 60 minuter

3

Om du vill ställa in en avtalad tidsbuffert väljer du rullgardingsbufferten för avtalad tid och väljer ett av följande alternativ:

 • 15 minuter

 • 30 minuter

 • 45 minuter

 • Ingen buffert


 

En mötesbuffert finns till för möten som körs eller om du behöver pauser mellan möten. Bufferttiden gäller före och efter mötet.

4

Välj dagarna i veckan och den tid du vill vara värd för kontorstid.

5

Bläddra nedåt och klicka på Spara.

Nästa steg

När studenter väljer en tid för mötet med dig får du ett e-postmeddelande med möteslänken så visas mötet i din lista över kommande möten på din Webex-webbplats.