Předmluva

Historie změn

Tato tabulka obsahuje změny provedené v této příručce. Nejnovější změny jsou zobrazeny nahoře.

Změnit

Datum

Počáteční vydání dokumentu

Červenec 2019

O této příručce

Příručka Začínáme používat řešení Cisco Webex Contact Center pro Salesforce popisuje postup integrace řešení Cisco Webex Contact Center s platformou Salesforce Lightning. Tato příručka popisuje také postup konfigurace řešení Cisco Webex Contact Center pro klienta Salesforce, funkci přehrávání záznamu a uskutečňování příchozích a odchozích hovorů. Příručka také obsahuje postupy pro vygenerování a spouštění sestav.

Cílová skupina uživatelů

Tento dokument je určený uživatelům služeb Salesforce, kteří používají pro provozování kontaktních center řešení Cisco Webex Contact Center.

Konvence

V této příručce jsou použity následující konvence:

Konvence

Popis

Tučné písmo

Tučné písmo se používá k označení příkazů, například uživatelských položek, kláves, tlačítek a názvů složek a podnabídek. Příklad:

 • Zvolte možnosti Upravit > Najít .

 • Klikněte na tlačítko Dokončit.

Kurzíva

Kurzíva se používá k označení následujících položek:

 • Při uvádění nového výrazu. Příklad: Skupina dovedností je kolekce agentů, kteří sdílejí podobné dovednosti.

 • Pro zdůraznění. Příklad: Nepoužívejte konvence pro vytváření číselných názvů.

 • Argument, pro který musíte zadat hodnoty.

  Příklad:

  IF (podmínka, hodnota true, hodnota false)

 • Název dokumentu. Příklad:

  Viz dokument Začínáme používat řešení Cisco Webex Contact Center.

Písmo v systému Windows

Písmo v systému Windows, například Courier, se používá pro následující:

 • Text zobrazený v kódu nebo informacích zobrazených systémem. Příklad:

  <html><title> Cisco Systems,Inc. </title></html>

 • Názvy souborů. Příklad: tserver.properties.

 • Cesty k adresáři. Příklad:

  C:\Program Files\Adobe

Komunikace, služby a další informace

 • Chcete-li dostávat od společnosti Cisco aktuální a relevantní informace, zaregistrujte se v části Cisco Profile Manager (Správce profilů Cisco).

 • Chcete-li potřebujete podpořit strategii firmy pomocí technologií, na kterých opravdu záleží, navštivte web Služby společnosti Cisco.

 • Chcete-li odeslat žádost o služby, navštivte web Podpora Cisco.

 • Chcete-li objevovat a procházet zabezpečené a ověřené podnikové aplikace, produkty, řešení a služby, navštivte web Cisco Marketplace.

 • Chcete-li získat tituly z oblasti sítí, školení a certifikace, navštivte web Cisco Press.

 • Chcete-li najít informace o záruce na určitý produkt nebo řadu produktů, použijte nástroj Cisco Warranty Finder.

Nástroj Cisco Bug Search Tool

Cisco Bug Search Tool (BST) je webový nástroj, který funguje jako brána do systému Cisco pro sledování chyb, který spravuje ucelený seznam vad a chyb zabezpečení v produktech a softwaru Cisco. Nástroj BST poskytuje podrobné informace o produktech a softwaru.