Förord

Ändringshistorik

I tabellen visas de ändringar som gjorts i den här guiden. Senaste ändringar visas högst upp.

Ändra

Datum

Första version av dokumentet

Juli 2019

Om denna handbok

I guiden Kom igång med Cisco Webex Contact Center för säljkår beskrivs hur du integrerar Cisco Webex Contact Center i Salesforce Lightning. I guiden beskrivs även hur du konfigurerar Cisco Webex Contact Center för Salesforce-klienten och funktionen att spela upp inspelningar, ta emot inkommande och ringa utgående samtal. I guiden finns också anvisningar om hur du skapar och kör rapporter.

Målgrupp

Det här dokumentet är avsett för Salesforce-användare som använder Cisco Webex Contact Center för sina kontaktcenter.

Konventioner

I guiden används följande konventioner:

Konvention

Beskrivning

fet stil

Fet stil används för att ange kommandon, som användarinmatningar, samt tangenter, knappar och namn på mappar och undermenyer. Till exempel:

 • Välj Redigera > Sök

 • Klicka på avsluta.

kursiv stil

Kursiv stil används för följande:

 • Introduktion av en ny term. En kunskapsgrupp är en samling agenter som har liknande kunskaper.

 • Betoning. Exempel: Använd inte den numeriska namngivningskonventionen.

 • Ett argument som du måste ange värden för.

  Exempel:

  IF (villkor, sant-värde, falskt-värde)

 • En boktitel. Exempel:

  Se guiden Kom igång med Cisco Webex Contact Center.

windows stil

Windows-teckensnitt, t.ex. Courier, används för följande:

 • Text som den visas i kod eller information som systemet visar. Exempel:

  <html><title> Cisco Systems,Inc. </title></html>

 • Filnamn. Exempel: tserver.properties.

 • Katalogsökvägar. Exempel:

  C:\Program Files\Adobe

Kommunikation, tjänster och ytterligare information

 • För att ta emot information från Cisco ska du logga in på Cisco profilhanterare.

 • För att få den effekt på verksamheten som du söker med de tekniker som finns ska du gå till Cisco tjänster.

 • För att skicka en servicebegäran ska du gå till Cisco support.

 • För att identifiera och bläddra i säkra, validerade appar i företagsklass, produkter, lösningar och tjänster ska du gå till Cisco Marketplace.

 • För olika titlar om nätverk, utbildning och certifiering ska du gå till Cisco Press.

 • För att söka efter garantiinformation för en viss produkt eller produktfamilj ska du gå till Cisco Warranty Finder.

Cisco felsökningsverktyg

Cisco felsökningsverktyg (BST) är ett webbaserat verktyg som fungerar som en gateway för Ciscos felsökningssystemet som innehåller en omfattande lista över fel och svagheter i Ciscos produkter och programvara. BST ger detaljerad felinformation för produkter och programvara.