Pokud používáte aplikaci Webex pro web, nebudete moci upravovat zprávy, ale můžete vidět, kdy byly zprávy upraveny.

Zprávy s přílohami můžete upravovat, s výjimkou zpráv, které obsahují přílohy zvukových souborů.

Najeďte myší na zprávu a klikněte na Upravit zprávu. Poté proveďte změny a klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Po aktualizaci zprávy se vedle ní v prostoru zobrazí (Upraveno). Zprávu můžete upravit pouze 5krát.


 

Pomocí klávesové zkratky Shift + šipka nahoru můžete upravit poslední zprávu, kterou jste odeslali v prostoru.

Dlouze stiskněte zprávu a klepněte na Upravit, proveďte změny a pak klepnutím odešlete.


 

Vedle zprávy v prostoru se zobrazí poznámka, která označuje, že byla upravena.

Najeďte myší na zprávu a klikněte na Upravit zprávu. Poté proveďte změny a klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Po aktualizaci zprávy se vedle ní v prostoru zobrazí Upraveno. Zprávu můžete upravit pouze 5krát.


 

Nemůžete upravovat zprávy, které obsahují přílohy, snímky obrazovky nebo GIFy.