Pokud používáte aplikaci Webex na webu, nebudete moci zprávy upravovat, ale uvidíte, kdy byly zprávy upraveny.

Můžete upravit zprávy s přílohami, kromě zpráv s přílohami zvukových souborů.

Přejeďte myší nad zprávou a klikněte Upravit zprávu . Potom proveďte změny a klikněte Aktualizovat .

Po aktualizaci zprávy uvidíte (Upraveno) v prostoru vedle ní. Zprávu můžete upravit pouze 10krát.


 

Chcete-li upravit poslední zprávu, kterou jste v prostoru odeslali, můžete použít klávesovou zkratku Shift + šipka nahoru.

Dlouho stiskněte zprávu a klepněte na Upravit , proveďte změny a potom klepněte na k odeslání.


 

Vedle zprávy v prostoru se zobrazí poznámka na znamení, že byla upravena.

Přejeďte myší nad zprávou a klikněte Upravit zprávu . Potom proveďte změny a klikněte Aktualizovat .

Po aktualizaci zprávy uvidíte Upraveno v prostoru vedle ní. Zprávu můžete upravit pouze 10krát.


 

Zprávy s přílohami, snímky obrazovky nebo soubory GIF nelze upravit.