Pokud používáte Webex pro web, nebudete moci upravovat zprávy, ale uvidíte, kdy byly zprávy upraveny.

Zprávy s přílohami můžete upravovat, s výjimkou zpráv, které mají přílohy zvukových souborů.

Najeďte myší na zprávu a klikněte na Upravit zprávu. Poté proveďte změny a klikněte na Aktualizovat.

Po aktualizaci zprávy se v prostoru zobrazí (Upraveno) vedle ní. Zprávu můžete upravovat pouze pětkrát.


 

Pomocí klávesové zkratky shift + šipka nahoru můžete upravit poslední zprávu, kterou jste odeslali v prostoru.

Dlouhým stisknutím zprávy klepněte na Upravit, proveďte změny a klepnutím odešlete.


 

Vedle zprávy se v prostoru zobrazí poznámka, která označuje, že byla upravena.

Najeďte myší na zprávu a klikněte na Upravit zprávu. Poté proveďte změny a klikněte na Aktualizovat.

Po aktualizaci zprávy se v prostoru zobrazí upravená vedle ní. Zprávu můžete upravovat pouze pětkrát.


 

Zprávy, které mají přílohy, snímky obrazovky nebo GIF, nelze upravovat.