Ako koristite Webex aplikaciju za web, nećete moći uređivati poruke, ali možete vidjeti kada su poruke uređivane.

Poruke možete uređivati privicima, osim poruka koje imaju privitke audiodatoteke.

Zadržite pokazivač miša iznad poruke i kliknite Uredi poruku. Zatim unesite promjene i kliknite Ažuriraj.

Nakon ažuriranja poruke pokraj nje ćete vidjeti (Uređeno) u prostoru. Poruku možete uređivati samo 5 puta.


 

Za uređivanje posljednje poruke koju ste poslali u prostoru možete koristiti prečac sa strelicom shift + strelica gore.

Dugo pritisnite poruku, a zatim dodirnite Uredi, unesite promjene, a zatim dodirnite za slanje.


 

Pokraj poruke u prostoru vidjet ćete bilješku koja označava da je uređivana.

Zadržite pokazivač miša iznad poruke i kliknite Uredi poruku. Zatim unesite promjene i kliknite Ažuriraj.

Nakon ažuriranja poruke u prostoru ćete vidjeti Uređeno pored nje. Poruku možete uređivati samo 5 puta.


 

Ne možete uređivati poruke koje imaju privitke, snimke zaslona ili GIF-ove.