Jeśli używasz aplikacji Webex App for Web, nie będziesz mieć możliwości edytowania wiadomości, ale możesz zobaczyć, kiedy wiadomości zostały edytowane.

Wiadomości z załącznikami można edytować, z wyjątkiem wiadomości zawierających załączniki z plikami audio.

Najedź kursorem na wiadomość i kliknij Edytuj wiadomość. Następnie wprowadź zmiany i kliknij przycisk Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu wiadomości zobaczysz obok niej (Edytowane) w przestrzeni. Wiadomość można edytować tylko 5 razy.


 

Możesz użyć skrótu Shift + strzałka w górę, aby edytować ostatnio wysłaną wiadomość w spacji.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, naciśnij pozycję Edytuj, wprowadź zmiany, a następnie naciśnij pozycję, aby wysłać.


 

Obok wiadomości w przestrzeni zobaczysz notatkę wskazującą, że została ona edytowana.

Najedź kursorem na wiadomość i kliknij Edytuj wiadomość. Następnie wprowadź zmiany i kliknij przycisk Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu wiadomości obok niej w obszarze zobaczysz pozycję Edytowane. Wiadomość można edytować tylko 5 razy.


 

Nie można edytować wiadomości zawierających załączniki, zrzuty ekranu ani pliki GIF.