אם אתה משתמש ב- Webex App לאינטרנט, לא תוכל לערוך הודעות, אך תוכל לראות מתי הודעות נערכו.

באפשרותך לערוך הודעות עם קבצים מצורפים, למעט הודעות הכוללות קבצים מצורפים לקבצי שמע.

1

רחף מעל ההודעה ולחץ על ערוך הודעה.לאחר מכן, בצע את השינויים ולחץ על עדכן.

לאחר שתעדכן את ההודעה, תראה (נערך) לצדה ברווח.ניתן לערוך הודעה רק 10 פעמים.


 

באפשרותך להשתמש בקיצור המקשים shift + חץ למעלה כדי לערוך את ההודעה האחרונה ששלחת ברווח.

1

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה והקש על ערוך, בצע את השינויים ולאחר מכן הקש כדי לשלוח.


 

תראה הערה לצד ההודעה ברווח, כדי לציין שהיא נערכה.

1

רחף מעל ההודעה ולחץ על ערוך הודעה.לאחר מכן, בצע את השינויים ולחץ על עדכן.

לאחר שתעדכן את ההודעה, תראה את ההודעה ערוך לצדה ברווח.ניתן לערוך הודעה רק 10 פעמים.


 

לא ניתן לערוך הודעות הכוללות קבצים מצורפים, לכידות מסך או קובצי GIF.