Ako koristite Webex Aplikaciju za Veb, nećete moći da uređujete poruke, ali možete da vidite kada su poruke uređene.

Poruke možete da uređujete sa prilozima, osim poruka koje imaju priloge audio datoteke.

Zadržite pokazivač iznad poruke i kliknite na dugme Uredi poruku. Zatim izvršite promene i kliknite na dugme Ažuriraj.

Kada ažurirate poruku, videćete (Uređeno) pored nje u prostoru. Poruku možete da uređujete samo 5 puta.


 

Možete da koristite prečicu shift + strelica nagore da biste uredili poslednju poruku koju ste poslali u razmaku.

Dugo pritisnite poruku, a zatim dodirnite Uredi, izvršite promene, a zatim tapnite da biste je poslali.


 

Videćete poruku pored poruke u prostoru da biste označili da je uređena.

Zadržite pokazivač iznad poruke i kliknite na dugme Uredi poruku. Zatim izvršite promene i kliknite na dugme Ažuriraj.

Kada ažurirate poruku, videćete editovanu pored nje u prostoru. Poruku možete da uređujete samo 5 puta.


 

Ne možete da uređujete poruke koje imaju priloge, snimke ekrana ili GIF-ove.