Hvis du bruker Webex App for nett, kan du ikke redigere meldinger, men du kan se når meldinger er redigert.

Du kan redigere meldinger med vedlegg, bortsett fra meldinger som har lydfilvedlegg.

Hold pekeren over meldingen, og klikk på Rediger melding. Deretter gjør du endringene og klikker på Oppdater.

Når du har oppdatert meldingen, vises (Redigert) ved siden av den i området. Du kan bare redigere en melding fem ganger.


 

Du kan bruke skift + pil opp-snarveien til å redigere den siste meldingen du sendte på et mellomrom.

Hold inne på meldingen, trykk på Rediger, gjør endringene og trykk deretter på for å sende.


 

Du ser et notat ved siden av meldingen i området for å vise at den har blitt redigert.

Hold pekeren over meldingen, og klikk på Rediger melding. Deretter gjør du endringene og klikker på Oppdater.

Når du har oppdatert meldingen, vises Redigert ved siden av den i området. Du kan bare redigere en melding fem ganger.


 

Du kan ikke redigere meldinger som har vedlegg, skjermbilder eller GIF-filer.