Chcete-li provést anketu, musíte nejprve vytvořit dotazník hlasování. Dotazníky pro hlasování můžete vytvořit pomocí jedné z těchto metod:

 • Editor dotazníků dotazů Webex: Tato samostatná verze Editoru dotazníků dotazů Webex umožňuje vytvářet dotazníky hlasování mimo událost, ukládat je a otevírat během události.

  Chcete-li stáhnout editor, přejděte na stránku Ke stažení výběrem možnosti Podpora událostí Webex (classic) > Downloads na levém navigačním panelu webu Události Webex. Rozbalte Editor dotazníků dotazů Webex a vyberte Stáhnout .

 • Panel dotazování uvnitř události: To vám umožní vytvářet, ukládat a otevírat otázky k hlasování během události.

  Chcete-li přidat panel dotazování, otevřete panel > panely > panely. Na stránce Spravovat panely vyberte Dotazování z dostupných panelů a klepněte na Přidat. Potom klepněte na tlačítko OK.


  Chcete-li ušetřit čas v události, můžete událost spustit dříve, než je naplánovaný čas, vytvořit dotazníky pomocí panelu Dotazování, uložit je a pak je otevřít během skutečné události.

1

Otevřete Editor dotazníků dotazů Webex nebo panel Dotazování v události.

Editor dotazníků dotazů Webex můžete spustit tak, že na ploše > programy > Webex.

2

V části Otázka vyberte jeden z těchto typů otázek:

 • Chcete-li vytvořit otázku s více odpověďmi, vyberte možnost Více možností > více odpovědí.

 • Chcete-li vytvořit otázku s jednou odpovědí, vyberte možnost Více možností > odpověď .

 • Chcete-li vytvořit textovou otázku, vyberte možnost Krátká odpověď.

3

Vyberte Nový a zadejte otázku.

4

V části Odpověď vyberte Přidat a zadejteodpověď. Chcete-li zadat jinou odpověď, vyberte Přidat.

Otázky a odpovědi se zobrazí v oblasti Otázky hlasování.
5

Chcete-li přidat další otázky, opakujte kroky 2 až 4.

1

Otevřete v události panel Hlasování.

2

Vyberte ikonu Přidat otázku a zadejte otázku.

3

Vyberte ikonu Přidat odpověď a zadejte odpověď.

4

Chcete-li přidat další odpovědi, opakujte krok 3.

5

Chcete-li přidat další otázky, opakujte krok 2.

6

Chcete-li změnit typ otázky, vyberte text Kliknutím sem změníte typ otázky, který se zobrazí pod konkrétní otázkou, a prokažte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li vytvořit otázku s více odpověďmi, vyberte více odpovědí.

 • Chcete-li vytvořit otázku s jednou odpovědí, vyberte možnost Jedna odpověď.

 • Chcete-li vytvořit otázku, která vyžaduje textovou odpověď, vyberte možnost Krátká odpověď.

Jako hostitel jste ve výchozím nastavení koordinátorem dotazování na začátku události. Roli koordinátora dotazování však můžete přiřadit panelistovi.

1

V seznamu panelistů na panelu Účastníci klikněte pravým tlačítkem myši na jméno panelisty, kterého chcete označit za koordinátora hlasování. Vyberte Změnit roli, chcete> koordinátor dotazování.

2

Funkce dotazování budou k dispozici v panelu Hlasování určeného panelisty.

Úkol

Akce

Otevření souboru dotazníku hlasování pro zobrazení dotazníku v panelu Dotazování

Vyberte Soubor > Otevřete otázky k dotazu nebo vyberte ikonu Otevřít.

Změna typu otázky

windows: Vyberte otázku, kterou chcete změnit, a pak vyberte nový typ otázky z rozevírací seznamu. Kliknutím na Změnit typ změnu promyslíte.

gumák: Výběrem možnosti Klikněte sem změníte typ otázky, který se zobrazí pod každou otázkou.

Úprava otázky nebo odpovědi

Vyberte otázku nebo odpověď, klikněte na ikonu Upravit a proveďte změny.

Odstranění otázky nebo odpovědi

Vyberte otázku nebo odpověď a pak vyberte ikonu Odstranit.

Změna uspořádání otázek nebo odpovědí

Vyberte otázku nebo odpověď a pak vyberte ikonu Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Odstranění celého dotazníku

V dolní části panelu Dotazování vyberte Vymazat vše.

Zobrazení časovače během dotazování

 1. windows: V dolní části panelu Hlasování vyberte Volby.

  gumák: Vyberte ikonu Volby v pravé dolní části panelu Dotazování.

 2. Zaškrtněte políčko Zobrazit, do pole Budík zadejte dobu a klepněte na tlačítko OK.

Uložení dotazníku hlasování

Vyberte Soubor > Uložit > otázky k anketě nebo vyberte ikonu Uložit. Názvy souborů dotazníku hlasování mají příponu ATP.

Otevření ankety

 1. Klepněte na tlačítko Otevřít dotaz .

 2. Chcete-li anketu uzavřít, klepněte na tlačítko Zavřít anketu. Pokud je anketa načasována, automaticky se zavře.

Sdílení výsledků ankety s účastníky

V části Sdílet s účastníky zaškrtněte políčko Výsledky hlasování nebo Jednotlivé výsledky a klikněte na Použít .

Určení možností výsledků hlasování

 1. windows: V dolní části panelu Hlasování vyberte Volby.

  gumák: Vyberte ikonu Volby v pravé dolní části panelu Dotazování.

 2. Zaškrtněte jedno nebo obě následující políčka:

  • Zaškrtnutím políčka Zahrnout bez odpovědi sdílejte počet lidí, kteří neodpověděli na otázku.

  • Zaškrtnutím políčka Zobrazit počet odpovědí sdílejte počet odpovědí, které každá odpověď obdržela.

Uložení výsledků ankety

Vyberte Soubor > Uložit > výsledkůankety nebo vyberteikonu Uložit. Chcete-li uložit výsledky více anket do jednoho souboru, vyberte uložit > všech výsledků dotazů.

Výsledky hlasování lze uložit buď jako skupinu, nebo jako jednotlivé účastníky. Uložení jako skupina anonymizuje respondéry při ukládání, protože jednotliví účastníci identifikují respondéry podle jména. Výsledky skupiny i jednotlivých účastníků lze uložit do textových nebo .txt hodnot nebo hodnot oddělených čárkami nebo do .csvsouborů.