Щоб провести опитування, спочатку необхідно створити анкету опитування. Анкети опитувань можна створювати одним із наведених нижче методів.

 • Редактор анкет опитувань Webex. Ця автономна версія редактора анкет опитувань Webex дозволяє створювати анкети опитувань за межами події, зберігати їх і потім відкривати під час події.

  Щоб завантажити редактор, перейдіть на сторінку Завантаження. Для цього виберіть Webex Events (класична версія) і натисніть Підтримка > Завантаження на лівій панелі переміщень свого вебсайту Webex Events. Розгорніть елемент Редактор анкет опитувань Webex і натисніть Завантажити.

 • Панель опитування, яка доступна під час події. Вона дозволяє створювати, зберігати й відкривати запитання опитування під час події.

  Щоб додати панель опитування, відкрийте меню Перегляд > Панелі > Керування панелями. На сторінці «Керування панелями» виберіть Опитування зі списку доступних панелей, клацніть Додати й далі ОК.


  Щоб заощадити час протягом події, можна почати подію раніше запланованого часу, створити анкети за допомогою панелі «Опитування», зберегти їх, а потім відкрити під час фактичної події.

1.

Відкрийте редактор анкет опитувань Webex або панель «Опитування» під час події.

Щоб запустити редактор анкет опитувань Webex, натисніть Пуск > Програми > Webex на своєму робочому столі.

2.

У розділі Запитання виберіть один із наведених типів запитань.

 • Щоб створити запитання, для якого передбачено кілька відповідей, виберіть Множинний вибір > Кілька відповідей.

 • Щоб створити запитання, для якого передбачено одну відповідь, виберіть Множинний вибір > Одна відповідь.

 • Щоб створити текстове запитання, виберіть Коротка відповідь.

3.

Натисніть Створити, а потім введіть запитання.

4.

У розділі Відповідь натисніть Додати, а потім введіть відповідь. Щоб ввести іншу відповідь, натисніть Додати.

Запитання і відповіді буде відображено в області Запитання опитування.
5.

Щоб додати додаткові запитання, повторіть кроки з 2 по 4.

1.

Відкрийте панель Опитування під час події.

2.

Виберіть значок «Додати запитання» й введіть запитання.

3.

Виберіть значок «Додати відповідь» і введіть відповідь.

4.

Щоб додати додаткові відповіді, повторіть крок 3.

5.

Щоб додати додаткові запитання, повторіть крок 2.

6

Щоб змінити тип запитання, виберіть текст Клацніть тут, щоб змінити тип запитання, який відображено під певним запитанням, а потім виконайте одну з вказаних далі дій.

 • Щоб створити запитання, для якого передбачено кілька відповідей, виберіть Кілька відповідей.

 • Щоб створити запитання, для якого передбачено одну відповідь, виберіть Одна відповідь.

 • Щоб створити запитання, для якого вимагається текстова відповідь, виберіть Коротка відповідь.

Організатор за замовчуванням є координатором опитування на початку події. Однак можна призначити роль координатора опитування члену організаційної команди.

1.

У списку членів організаційної команди на панелі Учасники клацніть правою кнопкою миші ім’я члена організаційної команди, якого потрібно призначити координатором опитування. Виберіть Змінити роль на > Координатор опитування.

2.

Функції опитування стануть доступними на панелі Опитування призначеного члена організаційної команди.

Завдання

Дія

Відкрити файл анкети опитування, щоб відобразити анкету на панелі опитування

Виберіть Файл > Відкрити запитання опитування або клацніть значок Відкрити .

Змінити тип запитання

Windows. Виберіть запитання, яке потрібно змінити, а потім виберіть новий тип запитання із розкривного списку. Клацніть Змінити тип, щоб прийняти зміни.

Mac. Виберіть текст Клацніть тут, щоб змінити тип запитання, який відображено під кожним запитанням.

Змінити запитання або відповідь

Виберіть запитання або відповідь, клацніть значок Змінити й внесіть зміни.

Видалити запитання або відповідь

Виберіть запитання або відповідь, а потім клацніть значок Видалити .

Змінити порядок запитань або відповідей

Виберіть запитання або відповідь, а потім натисніть значок Перемістити вгору або Перемістити вниз .

Видалити всю анкету

Виберіть Очистити все в нижній частині панелі «Опитування».

Відобразити таймер під час опитування

 1. Windows. Виберіть Параметри в нижній частині панелі «Опитування».

  Mac. Клацніть значок Параметри в нижній правій частині панелі «Опитування».

 2. Установіть прапорець у полі Відображати, введіть проміжок часу в полі Нагадування і клацніть ОК.

Зберегти анкету опитування

Виберіть Файл > Зберегти > Запитання опитування або клацніть значок Зберегти . Імена файлів анкети опитування мають розширення .atp.

Відкрити опитування

 1. Клацніть Відкрити опитування.

 2. Щоб закрити опитування, клацніть Закрити опитування. Якщо час проведення опитування буде вичерпано, воно закриється автоматично.

Надати учасникам доступ до результатів опитування

У розділі «Надати спільний доступ відвідувачам» установіть прапорець у полі Результати опитування або Окремі результати й клацніть Застосувати.

Задати параметри результатів опитування

 1. Windows. Виберіть Параметри в нижній частині панелі Опитування.

  Mac. Клацніть значок Параметри в нижній правій частині панелі «Опитування».

 2. Установіть прапорці одного або обох наведених нижче параметрів.

  • Установіть прапорець Включати варіанти без відповіді, щоб надати інформацію про кількість користувачів, які не відповіли на запитання.

  • Установіть прапорець Показувати кількість відповідей, щоб надати інформацію про кількість отриманих відповідей на кожне запитання.

Зберегти результати опитування

Виберіть Файл > Зберегти > Результати опитування або клацніть значок Зберегти . Щоб зберегти результати кількох опитувань в одному файлі, виберіть Зберегти > Усі результати опитування

Результати опитування можна зберегти як для групи, так і для окремих відвідувачів. У разі збереження для групи дані користувачів, які надали відповідь, буде приховано. Збереження для окремих відвідувачів дозволяє ідентифікувати користувачів за іменем. Результати для груп і окремих відвідувачів можна зберегти у вигляді текстового файлу (.txt) або файлу даних із роздільниками-комами (.csv).