Hvis du vil utføre en avstemning, må du først opprette et spørreskjema for avstemning. Du kan opprette et spørreskjema for avstemning ved å bruke en av disse metodene:

 • Webex-redigeringsprogram for spørreskjema for avstemning: Denne frittstående versjonen av Webex-redigeringsprogrammet for spørreskjema for avstemning lar deg opprette spørreskjemaer for avstemning utenfor en hendelse, lagre dem og åpne dem under hendelsen.

  Hvis du vil laste ned redigeringsprogrammet, går du til Nedlastinger-siden ved å velge Webex Events (klassisk)Støtte > Nedlastinger i det venstre navigasjonsfeltet på Webex Events-nettstedet. Utvid Webex-redigeringsprogrammet for spørreskjema for avstemning, og velg Last ned.

 • Avstemningspanelet i en hendelse: Dette gjør at du kan opprette, lagre og åpne et avstemningsspørsmål under en hendelse.

  Hvis du vil legge til avstemningspanelet, åpner du Vis > Paneler >Administrer paneler. På Administrer paneler-siden velger du Avstemning fra de tilgjengelige panelene, og klikker deretter på Legg til. Deretter klikker du på OK.


  Hvis du vil spare tid i en hendelse, kan du starte hendelsen tidligere enn planlagt, opprette spørreskjemaer ved hjelp av avstemningspanelet, lagre dem og deretter åpne dem når hendelsen er underveis.

1

Åpne Webex-redigeringsprogrammet for spørreskjema for avstemning eller avstemningspanelet i en hendelse.

Du kan starte Webex-redigeringsprogrammet for spørreskjema for avstemning ved å gå til Start > Programmer > Webex på skrivebordet.

2

Velg én av disse spørsmålstypene i Spørsmål-delen:

 • Hvis du vil opprette et spørsmål med flere svar, velger du Flervalg > Flere svar.

 • Hvis du vil opprette et spørsmål med ett svar, velger du Flervalg > Enkelt svar.

 • Hvis du vil opprette et tekstspørsmål, velger du Kort svar.

3

Velg Ny, og skriv deretter inn et spørsmål.

4

I Svar-delen velger du Legg til, og skriver så inn et svar. Hvis du vil skrive inn et annet svar, velger du Legg til.

Spørsmålet og svarene vises i Avstemningsspørsmål-området.
5

Hvis du vil legge til flere spørsmål, gjentar du trinn 2 til 4.

1

Åpne Avstemning-panelet i hendelsen.

2

Velg ikonet Legg til et spørsmål, og skriv deretter inn spørsmålet.

3

Velg ikonet Legg til et svar, og skriv deretter inn svaret.

4

Hvis du vil legge til flere svar, gjentar du trinn 3.

5

Hvis du vil legge til flere spørsmål, gjentar du trinn 2.

6

Hvis du vil endre spørsmålstypen, merker du teksten Klikk her for å endre spørsmålstypen som vises under det bestemte spørsmålet, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil opprette et spørsmål med flere svar, velger du Flere svar.

 • Hvis du vil opprette et spørsmål med ett svar, velger du Enkeltsvar.

 • Hvis du vil opprette et spørsmål som krever et tekstsvar, velger du Kort svar.

Som vert er du alltid avstemningskoordinator i begynnelsen av en hendelse. Du kan imidlertid tilordne rollen som avstemningskoordinator til en paneldeltaker.

1

Fra listen over Paneldeltakere i Deltakere-panelet høyreklikker du på navnet til den paneldeltakeren du ønsker å angi som avstemningskoordinator. Velg Endre rolle til > Avstemningskoordinator.

2

Avstemningsfunksjonene blir tilgjengelige i paneldeltakerens Avstemning-panel.

Oppgave

Handling

Åpne et spørreskjema for avstemning for å vise spørreskjemaet i avstemningspanelet

Velg Fil > Åpne spørsmål i avstemningen eller velg Åpne-ikonet.

Endre spørsmålstypen

Windows: Velg spørsmålet du vil endre, og velg deretter den nye spørsmålstypen fra rullegardinlisten. Klikk på Endre type for å aktivere endringen.

Mac: Velg Klikk her for å endre spørsmålstypen som vises under hvert spørsmål.

Redigere et spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, klikk på Rediger-ikonet, og foreta så endringene.

Slette et spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, og velg deretter Slett-ikonet.

Omorganisere spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, og velg deretter Flytt opp- eller Flytt ned-ikonet.

Slette et helt spørreskjema

Velg Fjern alt nederst i avstemningspanelet.

Vise en tidtaker under avstemning

 1. Windows: Velg Alternativer nederst i Avstemning-panelet.

  Mac: Velg Alternativer-ikonet nederst til høyre i avstemningspanelet.

 2. Kryss av i Vis-boksen, skriv inn tiden i Alarm-boksen, og klikk deretter på OK.

Lagre et spørreskjema for avstemning

Velg Fil > Lagre > Avstemningsspørsmål, eller velg Lagre-ikonet. Filnavn for spørreskjema for undersøkelse har filtypen .atp.

Åpne en avstemning

 1. Klikk på Åpne avstemning.

 2. Klikk på Lukk avstemning for å lukke avstemningen. Hvis avstemningen er tidsbegrenset, lukkes den automatisk.

Dele resultatene fra avstemningen med deltakerne

Under Del med deltakere-delen krysser du av i Avstemningsresultater-boksen eller i Individuelle resultater-boksen, og klikker på Bruk.

Angi alternativer for avstemningsresultater

 1. Windows: Velg Alternativer nederst i Avstemning-panelet.

  Mac: Velg Alternativer-ikonet nederst til høyre i avstemningspanelet.

 2. Kryss av i én av eller begge av de følgende boksene:

  • Kryss av i Inkluder ikke noe svar-boksen for å vise hvor mange personer som ikke svarte på et spørsmål.

  • Kryss av i Vis antall svar-boksen for å vise hvor mange svarte på hvert enkelt spørsmål.

Lagre resultatene av en avstemning

Velg Fil > Lagre > Avstemningsresultater, eller velg Lagre-ikonet. Hvis du vil lagre resultatene av flere avstemninger i én enkelt fil, velger du Lagre > Alle avstemningsresultater

Avstemningsresultater kan enten lagres som en gruppe eller som individuelle deltakere. Ved å lagre som en gruppe, anonymiseres respondentene, mens ved å lagre som individuelle deltakere, indentifiseres deltakere ved navn. Både resultater for gruppe og individuelle deltakere kan lagres i tekst, .txt, eller kommadelte verdier, .csv-filer.