Bir anket yapabilmek için öncelikle bir anket oluşturmanız gerekir. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak anket oluşturabilirsiniz:

 • Webex Anket Düzenleyicisi: Webex Anket Düzenleyicisinin bu bağımsız sürümü bir etkinliğin dışında anket oluşturmanızı, bunları kaydetmenizi ve etkinlik sırasında bunları açmanızı sağlar.

  Düzenleyiciyi indirmek için sitenizin sol Webex Events sayfasında bulunan İndirmeler > navigasyon çubuğu destek Webex Events öğesini seçerek İndirmeler Webex Events gidin. Webex Anket Düzenleyici'sini genişletin ve İndir'i seçin.

 • Bir etkinlikteki anket uygulama paneli: Bu, bir etkinlik sırasında anket sorularını oluşturmanıza, kaydetmenize ve açmanıza izin verir.

  Anket panelini eklemek için Görünüm ve Paneller > Panelleri Yönet > açın. Panelleri Yönet sayfasında Kullanılabilir paneller bölümünden Anket uygulama öğesini seçin ve Ekle'ye tıklayın. Ardından Tamam'a tıklayın.


  Bir etkinlikte zamandan kazanmak için etkinlik planlanan zamandan önce başlatabilir, Anket uygulama panelinde anket oluşturabilir, bunları kaydedebilir ve ardından mevcut etkinlik sırasında bunları açabilirsiniz.

1

Bir Webex Anket Düzenleyicisini veya Anket uygulama panelini açın.

Masaüstünüzde Anket Webex Program başlat'a > AnketDüzenleyicisi'> Webex başlatabilirsiniz.

2

Soru bölümünde, aşağıdaki soru türlerinden birini seçin:

 • Birden fazla yanıtlı soru oluşturmak için Birden fazla yanıtla birden > seçeneğinetıklatın.

 • Tek yanıtlı soru oluşturmak için Çoklu Seçim ve Tek Yanıt > öğesini seçin.

 • Metin sorusu oluşturmak için Kısa yanıt'ı seçin.

3

Yeni'yi seçin ve ardından soru yazın.

4

Yanıt bölümünde, Ekle'yi seçin ve ardından bir yanıt yazın. Başka bir yanıt yazmak için Ekle'yi seçin.

Soru ve yanıtlar Anket Soruları alanında görünür.
5

Daha fazla soru eklemek için 2 ile 4. adım arasını tekrarlayın.

1

Etkinlikte Anket uygulaması panelini açın.

2

Soru Ekle simgesini seçin ve soruyu girin.

3

Bir Yanıt Ekleyin simgesini seçin ve ardından yanıtı yazın.

4

Daha fazla yanıt eklemek için 3. adımı tekrarlayın.

5

Daha fazla soru eklemek için 2. adımı tekrarlayın.

6

Soru türünü değiştirmek için ilgili soru altında görünen Soru türünü değiştirmek için burayı tıklayın metnini seçin ve ardından aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Birden fazla yanıtlı soru oluşturmak için Birden Fazla Yanıt'ı seçin.

 • Tek yanıtlı soru oluşturmak için Tek Yanıt'ı seçin.

 • Metin yanıtı gerektiren bir soru oluşturmak için Kısa Yanıt'ı seçin.

Toplantı sahibi olarak bir etkinliğin başlangıcında varsayılan olarak anket uygulama koordinatörü olursunuz. Bununla birlikte, bir paneliste anket uygulama koordinatörü rolünü atayabilirsiniz.

1

Katılımcılar panelindeki Panelistler listesinden, anket uygulama koordinatörü olarak göstermek istediğiniz panelistin adına sağ tıklayın. Rolü Şu Şekilde Değiştir: > Koordinatörü öğesiniseçin.

2

Anket uygulama işlevleri, gösterilen panelistin Anket uygulama panelinde kullanılabilir.

Görev

İşlem

Anketi Anket uygulama panelinizde görüntülemek için anket dosyası açın

Dosya ve > Sorularını Aç'ı veya Aç simgesini seçin.

Soru türünü değiştirme

Windows: Değiştirmek istediğiniz soruyu ve ardından açılır listeden yeni soru türünü seçin. Değişikliği etkinleştirmek için Türü Değiştir’e tıklayın.

Mac: Her sorunun altında görüntülenen Soru türünü değiştirmek için buraya tıklayın öğesini seçin.

Soruyu veya yanıtı düzenleme

Soruyu veya yanıtı seçin, Düzenle simgesine tıklayın ve değişikliklerinizi yapın.

Soruyu veya yanıtı silme

Soruyu veya yanıtı seçin ve ardından Sil simgesini seçin.

Soruları veya yanıtları yeniden düzenleme

Soruyu veya yanıtı seçin ve ardından Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı simgesini seçin.

Anketin tamamını silme

Anket uygulama panelinin en altında Tümünü Temizle’yi seçin.

Anket sırasında geri sayım gösterme

 1. Windows: Anket uygulama panelinizin en altında Seçenekler'i belirleyin.

  Mac: Anket uygulama panelinin sağ alt kısmında Seçenekler simgesini seçin.

 2. Ekran onay kutusunu işaretleyin, süreyi Alarm kutusuna yazın ve Tamam'a tıklayın.

Anketi Kaydetme

Dosya ve > Anket Sorularını > veya Kaydet simgesini seçin. Anket dosya adlarının .atp uzantısı vardır.

Anket açma

 1. Anketi Aç öğesine tıklayın.

 2. Anketinizi kapatmak için Anketi Kapat öğesine tıklayın. Anket için süre ayarlanmışsa anket otomatik olarak kapanır.

Katılımcılarla anket sonuçlarını paylaşma

Katılımcılarla paylaş bölümünde, Anket sonuçları onay kutusunu veya Bireysel sonuçlar onay kutusunu işaretleyin ve Uygula’ya tıklayın.

Anket sonuçları için seçenekleri belirtme

 1. Windows: Anket uygulama panelinizin en altında Seçenekler'i belirleyin.

  Mac: Anket uygulama panelinin sağ alt kısmında Seçenekler simgesini seçin.

 2. Aşağıdaki onay kutularından birini veya her ikisini seçin:

  • Bir soruya yanıt vermeyen kişi sayısını paylaşmak için Yanıt ekleme onay kutusunu işaretleyin.

  • Her yanıtın alındığı yanıt sayısını paylaşmak için Yanıt sayısını göster onay kutusunu işaretleyin.

Bir anketin sonuçlarını kaydetme

Anket Sonuçlarını >'> veya Kaydet simgesini seçin. Birden fazla anketin sonuçlarını tek bir dosyaya kaydetmek için Kaydet'i seçin > Anket Sonuçları

Anket sonuçları grup olarak veya tek tek katılımcılar olarakkaydedilebilir. Grup olarak kaydetme, bireysel katılımcılar yanıt verenleri adlarına göre tanımlarken yanıt verenleri anonim olarak tanımlar. Hem grup hem de bireysel katılımcı sonuçları ya metin veya .txt ya da virgülle ayrılmış değerlere veya .csv, dosyalarına kaydedilebilir.