כדי לערוך סקר, תחילה עליך ליצור שאלון תשאול. באפשרותך ליצור שאלוני תשאול באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 • עורך שאלון התשאול של Webex: גרסה עצמאית זו של עורך שאלון התשאול של Webex מאפשרת לך ליצור שאלוני תשאול מחוץ לאירוע, לשמור אותם ולפתוח אותם במהלך אירוע.

  כדי להוריד את העורך, עבור לדף הורדות על-ידי בחירה באפשרות Webex Events (קלאסי) תמיכה > הורדות בפס הניווט הימני של אתר Webex Events. הרחב את עורך שאלון התשאול של Webex ובחר הורד.

 • לוח התשאול בתוך אירוע: מאפשר לך ליצור, לשמור ולפתוח שאלות תשאול במהלך אירוע.

  כדי להוסיף את לוח התשאול, פתח את תצוגה > לוחות > נהל לוחות. בדף 'נהל לוחות', בחר תשאול מתוך הלוחות הזמינים ולחץ על הוסף. לאחר מכן לחץ על אישור.


  כדי לחסוך זמן באירוע, ניתן להתחיל את האירוע מוקדם יותר מהמועד המתוזמן, ליצור שאלונים באמצעות הלוח 'תשאול', לשמור אותם ולאחר מכן לפתוח אותם במהלך האירוע עצמו.

1

פתח את עורך שאלון התשאול של Webex או את הלוח 'תשאול' באירוע.

כדי להפעיל את עורך שאלון התשאול של Webex באפשרותך לעבור אל התחל > תוכניות > Webex בשולחן העבודה שלך.

2

במקטע שאלה , בחר אחד מסוגי השאלות הבאים:

 • כדי ליצור שאלה עם תשובות מרובות, בחר באפשרות 'ברירה מרובה > תשובות מרובות.

 • כדי ליצור שאלה עם תשובה אחת, בחר באפשרות 'ברירה מרובה > תשובה אחת.

 • כדי ליצור שאלת טקסט, בחר תשובה קצרה.

3

בחר חדש ולאחר מכן הקלד שאלה.

4

במקטע תשובה , בחר הוסף ולאחר מכן הקלד תשובה. כדי להקליד תשובה אחרת, בחר הוסף.

השאלות והתשובות מופיעות באזור שאלות הסקר .
5

כדי להוסיף עוד שאלות, חזור על שלבים 2 עד 4.

1

פתחו את הלוח תשאול באירוע.

2

בחר בסמל 'הוסף שאלה' ולאחר מכן הקלד את השאלה.

3

בחר בסמל 'הוסף תשובה' ולאחר מכן הקלד את התשובה.

4

כדי להוסיף עוד תשובות, חזור על שלב 3.

5

כדי להוסיף עוד שאלות, חזור על שלב 2.

6

כדי לשנות את סוג השאלה, בחר את הטקסט לחץ כאן כדי לשנות את סוג השאלה שמופיע תחת השאלה הספציפית, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי ליצור שאלה עם תשובות מרובות, בחר תשובות מרובות.

 • כדי ליצור שאלה עם תשובה אחת, בחר תשובה אחת.

 • כדי ליצור שאלה שמחייבת תשובת טקסט, בחר תשובה קצרה.

כמארח, בתחילת אירוע אתה משמש כברירת מחדל כמתאם התשאול. עם זאת, באפשרותך להקצות את תפקיד מתאם התשאול לחבר פאנל.

1

ברשימה חברי הפאנל בלוח משתתפים , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם חבר הפאנל שברצונך למנות לתפקיד מתאם התשאול. בחר שנה תפקיד ל > מתאם התשאול.

2

פונקציות התשאול הופכות לזמינות בלוח תשאול של חבר הפאנל שמינית.

משימה

פעולה

פתיחת קובץ שאלון תשאול כדי להציג את השאלון בלוח 'תשאול'

בחר קובץ > פתח שאלות תשאול או בחר בסמל פתח .

שינוי סוג השאלה

Windows: בחר את השאלה שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר את סוג השאלה החדש מהרשימה הנפתחת. לחץ על שנה סוג כדי לבצע את השינוי.

Mac: בחר לחץ כאן כדי לשנות את סוג השאלה שמוצג תחת כל שאלה.

עריכת שאלה או תשובה

בחר את השאלה או התשובה, לחץ על סמל ערוך , ולאחר מכן בצע את השינויים.

מחיקת שאלה או תשובה

בחר את השאלה או התשובה, ולאחר מכן בחר בסמל מחק .

סידור מחדש של שאלות או תשובות

בחר את השאלה או התשובה, ולאחר מכן בחר בסמל הזז למעלה או הזז למטה .

מחיקת שאלון שלם

בחר נקה הכל בחלק התחתון של הלוח 'תשאול'.

הצגת שעון עצר במהלך תשאול

 1. Windows: בחר אפשרויות בחלק התחתון של הלוח 'תשאול'.

  Mac: בחר בסמל אפשרויות בחלק השמאלי התחתון של הלוח 'תשאול'.

 2. בחר בתיבת הסימון תצוגה, הקלד את משך הזמן בתיבה התראה ולאחר מכן לחץ על אישור.

שמירת שאלון תשאול

בחר קובץ > שמור > שאלות תשאול או בחר בסמל שמור . לשמות קבצים של שאלון תשאול יש סיומת ‎.atp

פתיחת סקר

 1. לחץ על פתח סקר.

 2. לחץ על סגור סקר כדי לסגור את הסקר. אם הסקר מתוזמן, הוא נסגר באופן אוטומטי.

שיתוף תוצאות הסקר עם המשתתפים

במקטע 'שתף עם המשתתפים', בחר בתיבת הסימון תוצאות הסקר או בתיבת הסימון תוצאות אישיות ולאחר מכן לחץ על החל.

ציון אפשרויות עבור תוצאות סקר

 1. Windows: בחר אפשרויות בחלק התחתון של הלוח תשאול.

  Mac: בחר בסמל אפשרויות בחלק השמאלי התחתון של הלוח 'תשאול'.

 2. בחר באחת מתיבות הסימון הבאות, או בשתיהן:

  • בחר בתיבת הסימון כולל ללא תשובה כדי לשתף את מספר האנשים שלא השיבו לשאלה.

  • בחר בתיבת הסימון הצג מספר תגובות כדי לשתף את מספר התשובות שקיבלה כל תשובה.

שמירת התוצאות של סקר

בחר קובץ > שמור > תוצאות תשאול או בחר בסמל שמור . כדי לשמור את התוצאות של סקרים מרובים בקובץ יחיד, בחר שמור > כל תוצאות התשאול

ניתן לשמור את תוצאות התשאול כקבוצה או כמשתתפים בודדים. שמירה כקבוצה הופכת את המגיבים לאנונימיים, בעוד ששמירה כמשתתפים בודדים מזהה את המשיבים לפי שם. ניתן לשמור הן את התוצאות הקבוצתיות והן את התוצאות של משתתפים בודדים בקובץ בטקסט (‎.txt) או בקובץ ערכים מופרדים באמצעות פסיקים, (‎.csv).