För att genomföra en omröstning måste du först skapa ett omröstningsformulär. Du kan skapa ett omröstningsformulär genom någon av följande metoder:

 • Webex-redigeraren för omröstningsformulär: Den här fristående versionen av Webex-redigeraren för omröstningsformulär gör det möjligt för dig att skapa omröstningsformulär utanför en händelse, spara dem och öppna dem under en händelse.

  För att ladda hem redigeraren, gå till sidan Ladda hem, genom att välja Webex Events (klassisk) Support > Hämtningar pånavigeringsrad av din Webex Events webbplats. Expandera Webex-redigeraren för omröstningsformulär och välj Hämta.

 • Omröstningspanelen inuti en händelse: Det här gör det möjligt för dig att skapa, spara och öppna omröstningsfrågor under en händelse.

  Om du vill lägga till omröstningspanelen öppnar du Visa > och > Hantera paneler . På sidan Hantera paneler väljer du Omröstning i Tillgängliga paneler och klickar på Lägg till. Klicka sedan på OK.


  Du kan spara tid under en händelse genom att starta händelsen tidigare än schemalagd tidpunkt, skapa omröstningsformulär på omröstningspanelen, spara dem och sedan öppna dem under själva händelsen.

1

Öppna Webex-redigeraren för omröstningsformulär eller omröstningspanelen i en händelse.

Du kan starta Webex-redigeraren för omröstningsformulär genom att gå till Start > Program > Webex på skrivbordet.

2

Under avsnittet Fråga väljer du någon av dessa frågetyper:

 • Om du vill skapa en flervalsfråga väljer du Flerval > Flera svar.

 • Om du vill skapa en envalsfråga väljer du Flerval > Ett svar.

 • Om du vill skapa en textfråga väljer du Kort svar.

3

Välj Ny och skriv sedan frågan.

4

I avsnittet Svar väljer du Lägg till och skriver sedan svaret. Om du vill ange ytterligare ett svar väljer du Lägg till.

Frågan och svaren visas under Omröstningsfrågor.
5

Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler frågor.

1

Öppna panelen Omröstning i händelsen.

2

Välj ikonen Lägg till en fråga och skriv in frågan.

3

svara (på ett samtal)Välj ikonen Lägg till ett svar och skriv sedan svaret.

4

För att lägga till fler svar, upprepa steg 3.

5

För att lägga till fler frågor, upprepa steg 2.

6

För att ändra frågetyp väljer du texten Klicka här för att ändra frågetyp som visas under den aktuella frågan och gör därefter något av följande:

 • För att skapa flervalsfrågor väljer du Flera svar.

 • För att skapa en fråga med ett svar väljer du Ett svar.

 • Skapa en fråga som kräver ett skrivet svar genom att välja Kortsvar.

Som värd är du omröstningssamordnare som standard när en händelse startar. Men du kan dock tilldela en diskussionsdeltagare rollen som omröstningssamordnare.

1

Gå till listan över Diskussionsdeltagaremötesdeltagarpanelen och högerklicka på namnet på diskussionsdeltagaren som du vill utse som omröstningskoordinator. Välj Ändra roll till > omröstningskoordinator.

2

Omröstningsfunktionerna blir tillgängliga på den utsedda diskussionsdeltagarens omröstningspanel.

Uppgift

Åtgärd

Öppna en omröstningsformulärfil för att visa frågeformuläret på panelen Omröstningar.

Välj Arkiv > Öppna omröstningsfrågor eller välj ikonen Öppna.

Ändra frågetypen

Windows: Markera frågan som du vill ändra och välj sedan den nya frågetypen på listruta. Klicka på Ändra typ för att genomföra ändringen.

Mac: Välj Klicka här för att ändra frågetyp som visas under varje fråga.

Redigera en fråga eller ett svar

Markera frågan eller svaret, klicka på ikonen Redigera och gör sedan dina ändringar.

Ta bort en fråga eller ett svar

Markera frågan eller svaret och välj sedan ikonen Ta bort.

Ändra om frågor eller svar

Markera frågan eller svaret och välj sedan ikonen Flytta upp eller Flytta ner.

Ta bort ett helt frågeformulär

Välj Rensa allt längst ner på panelen Omröstningar.

Visa en timer under omröstningar

 1. Windows: Välj Alternativ längst ned på omröstningspanelen.

  Mac: Välj ikonen Alternativ i den nedre högra delen av panelen Omröstningar.

 2. Markera kryssrutan Visa, ange tidslängden i rutan Larm och klicka sedan på OK.

Spara ett omröstningsformulär

Välj Arkiv > Spara > omröstningsfrågor eller välj ikonen Spara. Omröstningsformulärets filnamn har en .atp-filändelse.

Öppna en omröstning

 1. Klicka på Öppna omröstning.

 2. Klicka på Stäng omröstningen för att stänga din omröstning. Om omröstningen är tidsbegränsad stängs den automatiskt.

Dela omröstningsresultat med mötesdeltagare

I avsnittet Dela med deltagare markerar du kryssrutan Omröstningsresultat eller Enskilda resultat och klickar sedan på Tillämpa.

Ange alternativ för omröstningsresultat

 1. Windows: Välj Alternativ längst ned på omröstningspanelen.

  Mac: Välj ikonen Alternativ i den nedre högra delen av panelen Omröstningar.

 2. Markera den ena eller båda av följande kryssrutor:

  • Markera kryssrutan Inkludera inget svar för att dela antalet personer som inte svarade på en fråga.

  • Markera kryssrutan Visa antalet svar om du vill dela antalet svar varje svar har mottagit.

Spara resultaten av en omröstning

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsresultat eller välj ikonen Spara. Om du vill spara resultaten av flera omröstningar i en enda fil väljer du Spara > Alla omröstningsresultat

Omröstningsresultat kan antingen sparas som en grupp eller som enskildadeltagare. Om du sparar som en grupp anonymizes responders samtidigt som individuella deltagare identifierar responders efter namn. Både grupp- och individuella deltagare kan sparas till antingen text, eller .txt, eller kommaseparade värden, eller .csv, filer.