1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do oblasti Správa > Zařízení a v rozevíracím seznamu vyhledávání zvolte typ zařízení.

Když vyberte Typ, ve výsledcích se zobrazí všechna zařízení ve vaší organizaci včetně náhlavních souprav.


 

Chcete-li výsledky ještě více upřesnit, můžete zadat konkrétní modely náhlavních souprav Cisco, například „Cisco 530“ nebo „Cisco 730“.

2

(Volitelně) Vedle všech položek náhlavní soupravy, které chcete exportovat do místního záznamu, zaškrtněte políčka, klikněte na volbu Exportovat jako CSV, zaškrtněte atributy, které chcete zahrnout, pak klikněte na volbu Exportovat.

3

Klepnutím na položku náhlavní soupravy otevřete podokno přehledu, které zobrazuje stav zařízení, uživatele, který byl k němu naposledy připojen, vyhledávací značky, akce, které můžete provést na zařízení (odstranění) a další informace (typ připojení, sériové číslo a softwarový kanál).