1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Beheer > Apparaten en klik op de vervolgkeuzelijst voor zoeken om een apparaattype te kiezen.

Nadat u Type hebt gekozen, worden de resultaten weergegeven met alle apparaten in uw organisatie, inclusief headsets.


 

Als u de resultaten nog verder wilt beperken, kunt u zoektermen invoeren die overeenkomen met specifieke Cisco-headsetmodellen, bijvoorbeeld 'Cisco 530' of 'Cisco 730'.

2

(Optioneel) Schakel het selectievakje in naast de headsetinvoer waarvan u een lokale record wilt exporteren, klik op Exporteren als CSV, vink de kenmerken aan die u wilt opnemen en klik vervolgens op Exporteren.

3

Klik op een headsetinvoer om een overzichtsvenster te openen waarin de apparaatstatus wordt weergegeven, met wie het laatst was verbonden, zoektags, acties die u kunt uitvoeren op het apparaat (verwijderen) en meer details (verbindingstype, serienummer en softwarekanaal).