1

U korisničkom prikazu idite na https://admin.webex.comUpravljanje > Uređaji i kliknite na padajući meni za pretragu da biste izabrali tip uređaja.

Nakon što izaberete Tip, rezultati se prikazuju sa svim uređajima u vašoj organizaciji, uključujući slušalice.


 

Da biste još više suzili rezultate, možete da unesete termine za pretragu koji odgovaraju određenim modelima Cisco slušalica - na primer, „Cisco 530“ ili „Cisco 730“.

2

(Nije obavezno) Označite polje za potvrdu pored unosa slušalica za koje želite da izvozite lokalni zapis, kliknite na Izvezi kao CSV, označite atribute koje želite da uključite, a zatim kliknite na Izvezi.

3

Kliknite na unos slušalica da biste otvorili okno za pregled koje prikazuje status uređaja, sa kim je poslednji put bio povezan, oznake pretrage, radnje koje možete preduzeti na uređaju (obrišite) i dodatne detalje (tip veze, serijski broj i softverski kanal).