1

W widoku klienta w witrynie https://admin.webex.com przejdź do zakładki Zarządzanie > Urządzenia i kliknij rozwijaną listę wyszukiwania, aby wybrać typ urządzenia.

Po wybraniu opcji Typ zostaną wyświetlone wyniki ze wszystkimi urządzeniami w organizacji, w tym zestawami słuchawkowymi.


 

Aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki, można wprowadzić wyszukiwane hasła w celu dopasowania do określonych modeli zestawów słuchawkowych Cisco, na przykład „Cisco 530” lub „Cisco 730”.

2

(Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru obok dowolnego wpisu zestawu słuchawkowego, z którego chcesz wyeksportować lokalny rekord, kliknij przycisk Eksportuj jako CSV, zaznacz atrybuty, które chcesz uwzględnić, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

3

Kliknij pozycję zestawu słuchawkowego, aby otworzyć okno przeglądu, w którym wyświetlany jest stan urządzenia, z kim było ostatnio połączone, znaczniki wyszukiwania, czynności, które można wykonać na urządzeniu (usuwanie) oraz dalsze szczegóły (typ połączenia, numer seryjny i kanał oprogramowania).