1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Hantering > Enheter och klickar på sökrullistan för att välja enhetstyp.

När du har valt typ visas resultaten med alla enheter i organisationen, inklusive headset.


 

Om du vill begränsa resultaten ytterligare kan du ange sökvillkor för att matcha specifika Cisco-headset, till exempel "Cisco 530" eller "Cisco 730".

2

(Alternativ) Markera kryssrutan bredvid de headsetposter som du vill exportera en lokal post för, klicka på Exportera som CSV, markera de attribut du vill inkludera och klicka sedan på Exportera.

3

Klicka på en headsetpost för att öppna en översiktsruta som visar enhetens status, vem den senast var kopplad till, söktaggar, åtgärder du kan utföra på enheten (radera) och ytterligare information (anslutningstyp, serienummer och programvarukanal).