Povolte integraci účtu Microsoft Office 365

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Schůzka a pak vyberte web Webex.

2

Klikněte na možnost Nastavení kartu.

3

Pod Společná nastavení a vyberte Možnosti webu a přejděte na Integrace třetích stran části.

4

V Microsoft Office 365 části, zkontrolujte Povolte uživatelům přihlásit se k Webex Meetings pomocí účtů Microsoft 365 zaškrtávací políčko , abyste uživatelům povolili propojit své přihlašovací údaje k Office 365 s přihlašovacími údaji služby Webex .

5

Pokud jsou e-mailové adresy Office 365 a Webex uživatele stejné, zaškrtnutím políčka vyberte, zda chcete jejich účty automaticky propojit Automaticky propojit uživatele s tímto web Webex, pokud se e-mailová adresa jejich účtu Webex shoduje s e- e-mailová adresa adresou pro Microsoft Office 365 zaškrtávací políčko. Pokud automatické propojení není povoleno, uživatelé budou muset autorizovat svůj účet Webex pro přístup ke svému účtu Office 365.

6

Vyberte možnost Uložit .

Povolit integraci účtu G Suite

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Schůzka a pak vyberte web Webex.

2

Klikněte na možnost Nastavení kartu.

3

Pod Společná nastavení a vyberte Možnosti webu a přejděte na Integrace třetích stran části.

4

V Google části, zkontrolujte Povolte uživatelům přihlásit se k Webex Meetings pomocí účtů G Suite zaškrtávací políčko , abyste uživatelům povolili mapovat své přihlašovací údaje G Suite na přihlašovací údaje služby Webex .

5

Chcete-li integrovat Kalendář Google uživatele s účtem Webex , zaškrtněte možnost Kalendář zaškrtávací políčko.

6

Chcete-li povolit konkrétním uživatelům integrovat své účty G Suite, zaškrtněte Omezit integraci na uživatele v těchto doménách G Suite: zaškrtávací políčko. Potom zadejte domény, které chcete povolit integraci.

7

Pokud jsou e-mailové adresy uživatelů G Suite a Webex stejné, zaškrtnutím políčka vyberte, zda chcete jejich účty automaticky propojit Automaticky propojit uživatele s tímto web Webex, pokud se e-mailová adresa jejich účtu Webex shoduje s e-mailová adresa adresou jejich účtu G Suite zaškrtávací políčko. Pokud automatické propojování není povoleno, uživatelé budou muset pro přístup ke svému účtu Google autorizovat svůj účet Webex .

8

Vyberte možnost Uložit .

Povolte integraci účtu Facebook

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Schůzka a pak vyberte web Webex.

2

Klikněte na možnost Nastavení kartu.

3

Pod Společná nastavení a vyberte Možnosti webu a přejděte na Integrace třetích stran části.

4

V Facebook části, zkontrolujte Povolte uživatelům přihlásit se k Webex Meetings pomocí účtů služby Facebook zaškrtávací políčko , pokud chcete uživatelům povolit mapování přihlašovacích údajů pro Facebook na přihlašovací údaje služby Webex .

5

Vyberte možnost Uložit .