Povolení integrace účtu Microsoft Office 365

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti , Přejděte do Služby a v části Schůzka vyberteWeby .

2

Zvolte web Webex, chcete-li změnit nastavení, a vyberte Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnosti webu a přejděte do části Integrace třetích stran.

4

V části Microsoft Office 365 zaškrtněte políčko Přihlásit se, aby uživatelé mohli propojit své přihlašovací údaje Office 365 s přihlašovacími údaji Webexu.

5

Pokud jsou e-mailové adresy Office 365 a Webex uživatele stejné, vyberte, zda mají automaticky propojit své účty, zaškrtnutím políčka Automaticky propojit uživatele s tímto webem Webex, pokud jejich e-mailová adresa účtu Webex odpovídá jejich e-mailové adrese Microsoft Office 365. Pokud automatické propojení není povolené, uživatelé budou muset autorizovat svůj účet Webex pro přístup ke svému účtu Office 365.

6

Zvolte Aktualizovat.

Povolit integraci účtu G Suite

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti , Přejděte do Služby a v části Schůzka vyberteWeby .

2

Zvolte web Webex, chcete-li změnit nastavení, a vyberte Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnosti webu a přejděte do části Integrace třetích stran.

4

V části Google zaškrtněte políčko Přihlásit se, aby uživatelé mohli mapovat své přihlašovací údaje služby G Suite pomocí přihlašovacích údajů Webexu.

5

Chcete-li integrovat Kalendář Google uživatele s jeho účtem Webex, zaškrtněte políčko Kalendář.

6

Pokud chcete konkrétním uživatelům umožnit integraci jejich účtů G Suite, zkontrolujte možnost Omezit integraci na uživatele v těchto doménách G Suite: Políčko. Pak zadejte domény, abyste umožnili integraci.

7

Pokud jsou e-mailové adresy G Suite a Webex uživatele stejné, vyberte, zda mají být automaticky propojeny jejich účty, zaškrtnutím políčka Automaticky propojit uživatele s tímto webem Webex, pokud jejich e-mailová adresa účtu Webex odpovídá jejich e-mailové adrese G Suite. Pokud není povoleno automatické propojení, uživatelé budou muset autorizovat svůj účet Webex pro přístup ke svému účtu Google.

8

Zvolte Aktualizovat.

Povolit integraci facebookových účtů

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti , Přejděte do Služby a v části Schůzka vyberteWeby .

2

Zvolte web Webex, chcete-li změnit nastavení, a vyberte Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnosti webu a přejděte do části Integrace třetích stran.

4

V části Facebook zaškrtněte políčko Přihlásit se, aby uživatelé mohli mapovat své přihlašovací údaje na Facebooku pomocí přihlašovacích údajů Webexu.

5

Zvolte Aktualizovat.