Microsoft Office 365 Hesap Entegrasyonunu Etkinleştirme

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’ı seçin.

3

Ortak Ayarlar’ın altında, Site Seçenekleri öğesini seçin ve Üçüncü Taraf Entegrasyonu bölümüne kaydırın.

4

Microsoft Office 365 bölümünde, kullanıcıların Office 365 kimlik bilgilerini kimlik bilgilerine bağlamasına izin vermek için Oturum açWebex onay kutusunu işaretleyin.

5

Bir kullanıcının Office 365 ve Webex e-posta adresleri aynıysa WebEx hesabı e-posta adresi Microsoft Office 365 ile eşleşirse kullanıcıları otomatik olarak bu WebEx sitesiyle bağla seçeneğini işaretleyerek hesapları otomatik olarak bağlantılandırıp bağlantılandırmak isteyip edilmeyeceğini seçin e-posta adresi onay kutusu. Otomatik bağlantı etkin değilse kullanıcıların Webex hesaplarına, Office 365 hesaplarına bağlanma yetkisi vermesi gerekecektir.

6

Güncelle'yi seçin.

G Suite Hesap Entegrasyonunu Etkinleştirme

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’ı seçin.

3

Ortak Ayarlar’ın altında, Site Seçenekleri öğesini seçin ve Üçüncü Taraf Entegrasyonu bölümüne kaydırın.

4

Google bölümünde, kullanıcıların G Suite kimlik bilgilerini kimlik bilgileriyle eşleştirmesine izin vermek için Oturum açWebex onay kutusunu işaretleyin.

5

Kullanıcının Google Takvimini Webex hesabıyla entegre etmek için Takvim onay kutusunu işaretleyin.

6

Belirli kullanıcıların G Suite hesaplarını entegre etmesine izin vermek için Entegrasyonu şu G Suite etki alanlarındaki kullanıcılarla kısıtla: onay kutusunu işaretleyin. Ardından, entegrasyona izin verilecek etki alanlarını girin.

7

Kullanıcının G Suite ve Webex e-posta adreslerinin aynı olması durumunda, Webex hesabı e-posta adresleri G Suite e-posta adresleriyle eşleşiyorsa kullanıcıları bu Webex sitesine otomatik olarak bağla onay kutusunu işaretleyerek hesaplarının otomatik olarak bağlanıp bağlanmayacağını seçin. Otomatik bağlantı etkin değilse kullanıcıların Webex hesaplarına, Google hesaplarına bağlanma yetkisi vermesi gerekecektir.

8

Güncelle'yi seçin.

Facebook Hesap Entegrasyonunu Etkinleştirme

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’ı seçin.

3

Ortak Ayarlar’ın altında, Site Seçenekleri öğesini seçin ve Üçüncü Taraf Entegrasyonu bölümüne kaydırın.

4

Facebook bölümünde, kullanıcıların Facebook kimlik bilgilerini kimlik bilgileriyle eşleştirmesine izin vermek için Oturum açWebex onay kutusunu işaretleyin.

5

Güncelle'yi seçin.