Aktivere integrering av Microsoft Office 365-konto

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted og blar til delen Tredjepartsintegrering.

4

Under delen Microsoft Office 365 merker du av i avkrysningsboksen Logg på for å tillate brukere å koble Office 365-legitimasjonen til sin Webex-legitimasjon.

5

Hvis en brukers e-postadresser for Office 365 og Webex er de samme, merker du av for om kontoene skal kobles automatisk sammen ved å merke av i avkrysningsboksen Koble brukere automatisk til dette Webex-nettstedet hvis e-postadressen for Webex-kontoen samsvarer med Microsoft Office 365-e-postadressen. Hvis automatisk kobling ikke er aktivert, må brukerne autorisere Webex-kontoen for å få tilgang til Office 365-kontoen.

6

Velg Oppdater.

Aktivere integrering av G Suite-konto

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted og blar til delen Tredjepartsintegrering.

4

I Google-delen merker du av i avkrysningsboksen Logg på for å la brukerne tilordne G Suite-legitimasjonen med Webex-legitimasjonen sin.

5

Hvis du vil integrere en brukers Google Calendar med deres Webex-konto, merker du av i avkrysningsboksen Kalender.

6

Hvis du vil tillate at bestemte brukere integrerer G Suite-kontoene sine, kan du merke av i Begrens integreringen til brukere i disse G Suite-domenene: avmerkingsboksen. Deretter skriver du inn domenene for å tillate integrasjon.

7

Hvis en brukers e-postadresser for G Suite og Webex er de samme, merker du av for om kontoene skal kobles automatisk sammen ved å merke av i avkrysningsboksen Koble brukere automatisk til dette Webex-nettstedet hvis e-postadressen for Webex-kontoen samsvarer med G Suite-e-postadressen. Hvis automatisk kobling ikke er aktivert, må brukerne autorisere Webex-kontoen for å få tilgang til Google-kontoen.

8

Velg Oppdater.

Aktivere integrering av Facebook-konto

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted og blar til delen Tredjepartsintegrering.

4

I Facebook-delen merker du av i avkrysningsboksen Logg på for å la brukerne tilordne Facebook-legitimasjonen med Webex-legitimasjonen sin.

5

Velg Oppdater.