Aktivera Microsoft Office 365-kontointegrering

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Möte och väljer sedan en Webex-webbplats.

2

Klicka på fliken Inställningar.

3

Under Allmänna inställningarväljer du Webbplatsalternativ och bläddrar till avsnittet Tredjepartsintegrering .

4

I Avsnittet Microsoft Office 365 markerar du kryssrutan Tillåt användare att logga in på Webex Meetings med sina Microsoft 365-konton för att låta användare länka inloggningsuppgifterna för Office 365 med sina inloggningsuppgifter för Webex.

5

Om en användares e-postadresser för Office 365 och Webex är samma, välj om du automatiskt vill länka samman deras konton genom att markera kryssrutan Länka automatiskt användare med denna Webex-webbplats om e-postadressen på deras Webex-konto är densamma som e-postadressen för Microsoft Office 365 . Om automatisk länkning inte är aktiverad måste användare ge sina Webex-konton behörighet till Office 365-kontot.

6

Välj Spara.

Aktivera G Suite-kontointegrering

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Möte och väljer sedan en Webex-webbplats.

2

Klicka på fliken Inställningar.

3

Under Allmänna inställningarväljer du Webbplatsalternativ och bläddrar till avsnittet Tredjepartsintegrering .

4

I avsnittet Google markerar du kryssrutan Tillåt användare att logga in på Webex Meetings med sina G Suite-konton för att låta användare mappa sina G Suite-inloggningsuppgifter med sina Webex-inloggningsuppgifter.

5

Markera kryssrutan Kalender för att integrera en användares Google Kalender med sitt Webex-konto .

6

För att tillåta specifika användare att integrera sina G Suite-konton markerar du Begränsa integreringen för användare på följande G Suite-domäner: Kryssrutan. Ange sedan i domänerna för att tillåta integrering.

7

Om en användares e-postadresser för G Suite och Webex är desamma väljer du om du automatiskt ska länka samman deras konton genom att markera kryssrutan Länka användare automatiskt till den här Webex-webbplatsen om e-postadressen på deras Webex-konto är densamma som deras e-postadress för G Suite . Om automatisk länkning inte är aktiverad måste användare ge sina Webex-konton behörighet till Google-kontot.

8

Välj Spara.

Aktivera Facebook-kontointegrering

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Möte och väljer sedan en Webex-webbplats.

2

Klicka på fliken Inställningar.

3

Under Allmänna inställningarväljer du Webbplatsalternativ och bläddrar till avsnittet Tredjepartsintegrering .

4

I avsnittet Facebook markerar du kryssrutan Tillåt användare att logga in på Webex Meetings med sina Facebook-konton för att tillåta användare att mappa sina Facebook-inloggningsuppgifter med sina Webex-inloggningsuppgifter.

5

Välj Spara.